Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG)

Hercules vraagt van alle trainers die in hun functie omgaan met minderjarigen een zogenaamde ‘Verklaring Omtrent het Gedrag’ (VOG).

Hercules wil een veilige, sociale en sportieve club zijn. In de club moeten we daarom waarborgen dat we goed met elkaar omgaan, en elkaar corrigeren op niet correct gedrag.

Een van de manieren om te bereiken dat we op een correcte manier met elkaar omgaan is dat we van al onze trainers een officiële ‘Verklaring Omtrent het Gedrag’ (VOG) vragen.

Deze verklaring wordt verstrekt door het ministerie van Veiligheid en Justitie. Daaraan zijn geen kosten verbonden.