Procedure incidenten

18 oktober ’09

Wat

Wie

Bijzonderheden

Wanneer (streefdatums)

Waarmee

Waarheen gaan gegevens

1

Melding wangedrag

Alle Herculesleden en betrokkenen

 

Binnen een week

Meldingsformulier (op Herculessite beschikbaar en verkrijgbaar in commissie kamer)

Commissie Gedrag Veldvoetbal

2

Voorbereiding van besluit

commissie Gedrag Veldvoetbal


Altijd toepassen van wederhoor van betrokkene, door:
- betrokkene in gelegenheid te stellen zich schriftelijk te verantwoorden
- eventueel betrokkene in gelegenheid te stellen zich mondeling te verantwoorden

- Verweerschrift van betrokkene binnen een week

- Verslag van mondelinge verantwoording binnen een week

- Verweerschrift

- Verslag

Commissie Gedrag Veldvoetbal

3

Besluit over op te leggen sanctie of igv zwaardere gevallen, advies aan veldvoetbal-bestuur.

commissie Gedrag Veldvoetbal/ veldvoetbalbestuur

- Mogelijke sancties: berisping, uitsluiting en schorsing.
- Mededelingen van sancties moeten zo veel mogelijk gepaard gaan met een uitleg aan betrokkene van de consequentie van toekomstige herhaling van het wangedrag

Binnen 3 weken na melding

 

Igv besluit:

- betrokkene wordt schriftelijk in kennis gesteld van sanctie

Igv advies:

- advies sturen naar secretaris veldvoetbalbestuur

4

Igv zwaardere gevallen, besluit op basis van advies van Incidentencommissie

Veldvoetbalbestuur

Mogelijke sancties: royement. Beroep mogelijk

Zsm

 

- betrokkene wordt door hoofdbestuur schriftelijk in kennis gesteld van sanctie

- commissie Gedrag Veldvoetbal ontvangt kopie hiervan.

5

Archivering van besluit en alle relevante documentatie

Commissie Gedrag Veldvoetbal

Documentatie is essentieel, en bestaat per incident minimaal uit melding en schriftelijke mededeling van het besluit aan betrokkene, als ook alle relevante correspondentie (wederhoor, verweerschrift enz.).

Zsm

Incidentenarchief