Gedragsregels

Hercules wil een vereniging zijn waarin elk lid zich thuis voelt en waar met respect en goede omgangsvormen met elkaar wordt omgegaan en waarin de voetbalsport op een correcte manier wordt beoefend.
 
Daarom wil Hercules duidelijk zijn over welk gedrag gewenst en niet gewenst is.
 
Hercules heeft in de loop van de tijd een goede naam opgebouwd. Om deze naam te behouden, zijn wij tot het opstellen van een gedragscode overgegaan. Doel van deze gedragscode is aan te geven welk gedrag bij Hercules getolereerd wordt. Tevens is een aantal tips aangegeven om de ‘logistiek’ voor, tijdens en na de wedstrijd te verbeteren.
 
Gedrag tijdens de wedstrijd
 • beheers je in het veld. Laat je niet uitlokken;
 • bij aanvang van de wedstrijd stelt de teamleider zich aan de teamleider van de tegenpartij en aan de scheidsrechter voor;
 • in het veld toont men respect voor elkaar;
 • sportief gedrag, dit betekent: niet vloeken of schelden, geen discriminerende opmerkingen;
 • de scheidsrechter en de grensrechters zijn de baas. Ga niet met hen of de toeschouwers in discussie;
 • volg de spel-aanwijzigingen van de teamleider op. Uitsluitend hij/zij bepaalt de opstelling;
 • na afloop wordt de tegenstander altijd de hand geschud;
 • ben je het ergens niet mee eens, blijf er niet mee lopen maar bespreek het met je teamleider of je trainer;
 • aanwezigheid van toeschouwers wordt altijd zeer op prijs gesteld;
 • toeschouwers moedigen aan maar bemoeien zich niet met de wedstrijdleiding;

Gedrag buiten de wedstrijd

 • wangedrag en/of vandalisme wordt niet geaccepteerd;
 • ouders/verzorgers zijn ook verantwoordelijk voor de begeleiding van hun kinderen in uitwedstrijden. Overleg vooraf met de teamleider hoe het vervoer georganiseerd is;
 • afmelden altijd persoonlijk bij de teamleider, niet via vriendjes etc.;
 • verzamelen op de door de teamleider afgesproken tijd en plaats;
 • na afloop van de wedstrijd wordt verzameld in de kleedkamer voor een nabespreking, douchen etc.;
 • Ieder houdt zich strict aan de wet alcohol preventie. Het toezicht hierop ligt bij de teamleiders, trainers en de bar.

Persoonlijke verzorging

 • spelers dienen de voorgeschreven clubkleding te dragen waarbij de shirt in de broek moet;
 • horloges, ringen en kettingen zijn tijdens de wedstrijd verboden;

Kleedkamers

 • het team zorgt dat de kleedkamer na de wedstrijd en na de training schoon achter gelaten wordt;
 • de teamleider of trainer controleert of de kleedkamer schoon is;
 • in de kleedkamer blijft men van andermans spullen af;
 • roken in de kleedkamer en de kantine is verboden;
 • voetbalschoenen buiten uitslaan en niet in de kleedkamer;
 • onder geen beding glaswerk in de kleedkamers meenemen;
 • de gedragscode geldt voor iedereen. De teamleider heeft, gegeven zijn rol, een speciale functie.
 • de teamleider weet zich gesteund door de jeugdcommissie.
Accommodatie en de Velden
 • Op de grasvelden mogen van de DMO/Gemeente uitsluitend wedstrijden gespeeld worden, geen trainingen.
 • Voor de grasvelden. Tijdens de warming-up blijven de keepers en spelers uit het strafschopgebied en de warmloopoefeningen zo veel mogelijk BUITEN het speelveld plaatsvinden. Reservespelers die in de rust een balletje trappen, doen dit NIET in het strafschopgebied en/of bij het doel. Op andere delen van het veld is dit wel toegestaan.
 • Het kunstgrasveld mag door jongens/meisjes uit de wijk gebruikt worden op die momenten dat Hercules op het KGV geen activiteit heeft.
 • Fietsen netjes in de fietsenrekken. Het is absoluut verboden om met de fiets op het complex te komen.
 • De deur naar de kleedkamers boven (aan de kant van de bestuurskamer) mag NIET op slot ivm brandveiligheid.