Uitgangspunten teams

 
De volgende uitgangspunten gelden ten aanzien van de teams en het indelen van de teams.*
 • Voetbalplezier staat voorop.
 • In het beleid en de uitvoering daarvan hanteren we zo min mogelijk een tweedeling op basis van het niveau van de teams (lees selectie / basis).
 • Wisselbeleid
  • Tot en met de )15 is het beleid dat elke speler het recht heeft om te spelen en dat het wisselen via een evenwichtig roulatiesysteem moet gebeuren. Dat is dus een systeem waar alle spelers ongeveer evenveel speeltijd krijgen en ook de basisopstelling verschilt.
  • In de O16 t/m O19 kan de trainer er voor kiezen met de sterkste opstelling te beginnen en wissels uit te voeren als dat naar verwachting ten gunste van de teamprestatie is. Uiteraard dient de trainer hier een redelijk beleid in te voeren.
 • Spelers van Hercules dienen voldoende aan het spelen in wedstrijden toe te komen. Als invulling hiervan als richtlijn minimaal 50% gemiddelde speeltijd.
 • Er wordt van uitgegaan dat iedere speler zo veel als mogelijk speelt op een voor hem/haar passend niveau, samen met spelers met een gelijkwaardige speelsterkte.
 • Bij het samenstellen van de teams wordt niet alleen de meetlat van prestatie gebruikt. Uiteraard wordt ook gekeken naar het sociale aspect.
 • Er geldt een maximum aantal teams/spelers per leeftijds/lettergroep.
 • Toelating ‘spelers van buiten’; d.w.z. niet op basis van positie op wachtlijst, maar op basis van voordracht bestuur, zie Wachtlijst. Een voorgedragen speler van buiten zal alleen worden toegelaten als deze met een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid in aanmerking komt voor het hoogste team van een lettergroep, en als het niet leidt tot overschrijding van het aantal max. spelers per team.
 • Streven is dat binnen een letter spelers voor het tweede jaar in een gelijk of hoger team ingedeeld worden.
 • Het hoogste team van een letter bestaat bij voorkeur uit het merendeel tweede jaars.
 • In Champions League en F spelen meisjes en jongens gezamenlijk. Vanaf de E is het uitgangspunt dat meisjes in meisjesteams spelen.
 • Alle teams hebben verplicht een teamleider (of bij senioren een aanvoerder) op het moment dat het team aan ‘officiële’ wedstrijden deelneemt. Bij de jeugd is dat een volwassene. Hercules adviseert twee teamleiders per team.
 
 * schuingedrukt is nieuw