Procedure Teamindeling Jeugd

Taakverdeling
 
Bestuur
Neemt in voorkomende gevallen besluiten over afwijking van de geformuleerde uitgangspunten voor het proces van teamindeling, neemt in voorkomende gevallen een beslissing inzake door HJO en LC’s voorgelegde problemen en discussiepunten m.b.t. de teamindeling, en stelt de teamindeling voor de Jeugd vast.
 
Hoofd Jeugdopleiding
Hoofd Jeugdopleiding is verantwoordelijk -als hoofd technische staf (technische staf = HJO & trainers)- voor het doen van een voorstel voor de indeling van spelers met een min of meer gelijkwaardig speelniveau.
 
Dit op basis van rapportage door trainers, coaches en teamleiders en interne scouts uit technische commissie.

Daarbij is HJO met zijn technische staf specifiek (technisch-inhoudelijk) gericht op de hogere teams. Tevens is hij verantwoordelijk voor het doen van een voorstel voor de klasse-indeling van deze teams. HJO en zijn technische staf zijn bepalend in het beoordelen van het spelniveau van de spelers. 

Trainer/coach/teamleider/technische commissie
Trainer/coach en/of teamleider en technische commissie zijn verantwoordelijk voor de beoordeling van spelers; beoordeling van technische- en tactische voetbalvaardigheden, ontwikkelings(potentie), en inzet; e.e.a. op basis van bijgehouden pop’s of spelerspaspoorten en/of ingevulde beoordelingsformulieren. Zij rapporteren hierover aan HJO.
 
Letter coördinator
De letter-coördinator is verantwoordelijk voor het coördineren van het teamindelingsproces in de betreffende lettergroep en het maken van de concept-teamindeling voor alle teams. Daarbij is de letter coördinator specifiek verantwoordelijk voor de indeling van spelers in teams op basis van sociale aspecten, en in voorkomende gevallen ondersteunend/adviserend aan HJO m.b.t. de beoordeling van de technisch-inhoudelijke kwaliteiten van spelers t.b.v de teamindeling van volgend seizoen.
 
Als basis voor de concept-teamindeling voor de gehele lettergroep hanteert de LC de technisch-inhoudelijke beoordelingen van Hoofd Jeugdopleiding en zijn voorstel voor de indeling van de hoogste teams. Daarnaast kijkt LC naar de sociale aspecten en evt. spelersvoorkeur en/of wensen ouders.
 
In voorkomende gevallen treedt de LC in overleg met HJO over de indeling van een speler in een team. Zonodig wordt in overleg getreden met het bestuur.

Uitgangspunt procedure

 • Het bestuur geeft het max. aantal teams en spelers per lettergroep aan; in overleg kan daarvan worden afgeweken.

Procedure

 • De blijf- stoplijsten per team moeten per team worden aangeleverd uiterlijk op 31 maart.
 • Indien een speler heeft aangegeven te willen stoppen, wordt hij per mail benaderd, en moet dit binnen 2 weken bevestigen.
 • Indien een speler bevestigt te willen stoppen wordt hij niet meegenomen in de teamindeling t.b.v. het volgende seizoen, en dient hij uiterlijk 31 mei zijn lidmaatschap te hebben opgezegd.
 • Indien een speler heeft aangegeven te willen blijven, ontvangt hij begin juli een acceptgiro t.b.v. de contributiebetaling voor het volgend seizoen.
 • Indien een speler wordt ingedeeld in een van de hoogste jongens-teams (F1, F2, F3 en F4; E1, E2, E3 en E4; D1, D2, D3 en D4; C1, C2 en C3; B1 en B2; A1 en A2) krijgt hij aan het begin van het seizoen een acceptgiro met de contributietoeslag.
 • Indien een speler die bij Hercules komt voetballen in het volgende seizoen, dient hij uiterlijk 14 juni zijn overschrijvingsformulieren te hebben ingediend bij de spelers-/leden administratie om te kunnen worden opgenomen in de teamindeling t.b.v. het volgende seizoen.

Alleen –bij grote uitzonderingen- kan in overleg met het VVB kan worden afgeweken van bovenstaande procedure.

Middelen

Om uiteindelijk te kunnen komen tot een voorstel voor de teamindeling worden de volgende middelen gebruikt

Inventarisatiefase (gedurende de maand maart van het betreffende seizoen)

 • de blijf/stop lijst per team per lettergroep 
 • het spelerspaspoort per speler of het beoordelingsformulier per team

Analysefase (gedurende de maand april van het betreffende seizoen)

 • Wedstrijdbezoeken door team interne scouting
 • Deelname aan trainingen op een hoger niveau
 • Deelname aan oefenwedstrijden

Indelingsfase (gedurende de maand mei van het betreffende seizoen)

 • Voorstellen teamindeling van hoofd jeugdopleiding voor hoogste teams
 • Voorstellen teamindeling van lettercoordinatoren voor lagere teams
 • Bespreking van teamindeling per lettergroep

Klasse-indeling (1ste helft van de maand juni van het betreffende seizoen)

 • Teamindeling
 • Prestaties teams vorig seizoen

Proces, stappen & kalender

Fase 1: Inventarisatie

Stap

Omschrijving

Wanneer klaar

Wie

1a

Invullen Blijf / Stop lijsten per team

maart

Teamleiders via Lettercoordinator

1b

Invullen spelerspaspoorten per speler (of 1c), en aanleveren bij Hoofd Jeugopleiding

maart

Trainers-coaches/teamleiders

1c

Invullen beoordelingsformulieren per team (of 1b), en aanleveren bij Hoofd Jeugdopleiding

maart

Trainers-coaches/teamleiders

Fase 2: Analyse

2a

Bezoek wedstrijden van spelers met potentie om hoger te spelen o.b.v. fase 1

april

Technische staf & interne scouting

2b

Uitnodigen van spelers voor trainingen op hoger speelniveau

april

Technische staf & interne scouting

2c

Uitnodigen van spelers voor trainingen op hoger speelniveau

april

Technische staf & interne scouting

Fase 3: Indeling

3a

Verstrekken globale team/klasseindeling aan LC’s

april

Bestuur

3b

Conceptindeling hoogste teams 

begin mei

LC’s (adm. Verwerking op basis van voorstel Hoofd Jeugopleiding)

3c

Vaststellen leemtes hoogste teams

Begin mei

Bestuur

3d

Kennismakingsgesprekken instromers wachtlijst

Begin mei

Lettercoordinatoren

3e

Conceptindeling alle teams in Tindel en voorstel klasseindeling

Medio mei

lettercoordinatoren

3f

Administratieve teamindeling maken

Eind mei

Bestuur

3g

Overschrijvingen in en uitvoeren

Eindmei

Lettercoordinatoren

3h Coordinator avonden, beameravonden Juni Lettercoordinatoren, bestuur, voetbaladministratie

Administratieve afronding

4a

Wedstrijd en klasse indeling bij KNVB

 uiterlijk 1juni

Bestuur

4b Administreren in Sportlink (lokale en/of bondsteams) Voetbaladministratie

4c

Publicatie Teamindelingen website / e-mail

1 juli

Bestuur

4d

administratieve afronding en acceptgiro's

juli

LedenAdministratie