Overschrijven
 
  • Voor overschrijven dient spelerspas, overschrijvingsformulier en ledenmutatiekaart tussen de verenigingen uitgewisseld te worden.
  • Uiterste datum is 15 juni.
  • Er worden bij Hercules 2 overschrijfavonden georganiseerd, begin juni. Daarvoor dienen spelers zich aan te melden bij de Hercules ledenadministratie. De coördinatoren dienen ter controle de spelers aan secretaris voetbal en ledenadministratie te melden.