Organisatie

  1. Alle onderwerpen binnen de club hebben een verantwoordelijk bestuurslid (via de portefeuille verantwoordelijke).
  2. De technische commissie strekt zich uit over senioren ihkv aansluiting jeugd – senioren.
  3. Bestuursleden worden altijd (ook) geworven via een algemene Nieuwsbrief aan alle leden. Er vindt met minimaal 2 bestuursleden een gesprek plaats. Het bestuur draagt een kandidaat voor, deze wordt door de ALV bekrachtigd. Zie ook het huishoudelijk reglement voor verdere formaliteit.
  4. De standaard termijn van een bestuurslid is drie jaar. Deze kan hierna verlengd worden.
  5. Onderwerpen op het vvb-overleg zijn onderwerpen die het gehele VVB aangaan. Zoveel mogelijk  wordt buiten het vvb-overleg geregeld; besluitvorming voorbereiden etc. Via het besluitformulier worden besluiten ingebracht in het vvb-overleg. Agendapunten zijn ter informatie, ter besluitvorming of ter gedachtevorming.