Gouden regels voor coördinatoren

Gouden regels voor coördinatoren m.b.t. teamindeling en inschrijvingen en andere administratieve zaken
 1. De coördinator verzoekt om aanvulling voor team(s), de voetbaladministratie verzorgt de uitnodiging.
 2. Voor alle verzoeken tot plaatsingen van wachtlijst in team of team-wijzigingen stuur een mail naar de spelersadministratie. Liefst een mail per mutatie in de vorm van "van", "naar", "achternaam, voornaam"
 3. Alleen die spelers worden geplaatst die een inschrijfformulier op onze website invullen.
 4. Alle veranderingen in adressen, telefoonnummers, e-mail adressen via het wijzigingsformulier op onze website
 5. Alle lidmaatschap opzeggingen via het formulier op onze website.
 6. Alle aanmeldingen, afmeldingen of wijzigingen voor de Hercules Nieuwsbrief via formulier op onze website
 7. KNVB Overschrijvingen via de procedure op onze website, klik hier.
 8. Spelerspas aanvragen via de procedure op onze website, klik hier.
 9. De voetbaladministratie is verantwoordelijk voor het beheer van de wachtlijst. klik hier
 10. Teamindelingen zijn te zien op onze website, teamsite pagina. klik hier. (Spelers die hier niet opstaan zijn door de KNVB geweigerd wegens ontbreken overschrijving of andere administratief probleem. Voor info mail naar de spelersadministratie)
 11. Coordinatoren communiceren alleen met de Voetbaladministratie, niet met de Ledenadministratie. Anders raakt de Spelersadministratie incompleet en moet er extra gewerkt worden om de zaak weer recht te trekken.
 12. De coordinator heeft vooraf een gesprek met de aspirant-lid om te toetsen of deze gewenst is als Hercules-lid en de speler in te lichten over de gang van zaken bij Hercules.
 
Antwoorden op veelgestelde vragen: 
 
a.     Acceptgiro komt zodra gestart wordt met trainen en spelen.
b.     Ja, de eerste keer is inschrijfgeld verschuldigd.
c.     Ja, U-pas wordt geaccepteerd, maar speler komt wel op de wachtlijst en gaat niet direct spelen (Gemeente Utrecht meldt dit foutief. "met U-pas kun je direct gaan sporten”)
d.     Ja, op dringend verzoek mag in 2 of 3 termijnen betaald worden.
e.     Nee, er is geen recht op teruggave contributie zodra er een wedstrijd gespeeld is.
f.      Nee, trainen alleen kan niet.
g.     Ja, komen kijken kan altijd, meedoen of meetrainen kan niet. Let op de lengte van de wachtlijst.
h.     Weigeren te starten is onderaan de wachtlijst. 2 maal weigeren is van de wachtlijst af.
i.      Voorrang op sociaal-medische gronden is mogelijk via het bestuur.secretaris.voetbal@usvhercules.nl
j.      Nee, er kan niet op een andere tijd getraind worden.
k.     Nee, rijden naar uitwedstrijden is geen vrijwilligersfunctie. Dit is verantwoordelijkheid ouder.
l.      Nee, in een lagere letter spelen mag niet. In een hogere letter mag wel.
m.   Ja, overschrijving moet van de KNVB, ook na 4 jaar.
n.     Nee, gezinssleden wonen op het zelfde adres.
o.     Ja, het verzorgingsgebied van Hercules staat op de website.
p.     Nee, als u geen e-mail heeft dan wordt u niet gebeld.
q.     Nee, we hebben geen G teams, G spelers doen zo veel mogelijk gewoon mee.
r.      Ja, er is een vertrouwenspersoon en een klachtencommissie.