Regels voor Financiën

 
Voor het financieel beheer zijn er een aantal regels opgesteld.
  1. Elke post in de boekhouding heeft (zoveel mogelijk) een verantwoordelijk bestuurslid (begroten en uitgaven). Die draagt de financiële verantwoordelijkheid voor ‘zijn posten’. Uitgangspunt is dat degene die beslist over de posten, ook financiële verantwoordelijkheid heeft.
  2. Elke uitgave wordt vooraf goedgekeurd door de penningmeester en het verantwoordelijk bestuurslid.
  3. De splitsing financiën Stichting Top en Veldvoetbal is dat Top de volledige kosten voor zijn rekening neemt tav de zondag eerste elftal selectie. Eventuele extra voorzieningen gericht op b.v. zondag 2 en A1 (waarbij deze ‘meelopen’ met Zondag 1) komen ook ten laste van Top.
  4. Kosten voor deelname aan toernooi worden door teams zelf betaald.
  5. Voor de lagere senioren is er 5K beschikbaar voor trainers-faciliteiten. Initiatief en vraag ligt bij de senioren teams waar het bestuur (bestuurslid senioren) keuzes maakt. (Lagere senioren zijn alle senioren teams excl zondag 1, 2 en zaterdag 1.)
  6. Bedankjes voor vrijwilligers zijn mogelijk. Max 50 euro, te bepalen obv gepleegde inzet voor de vereniging.