Regels voor Contributie

 
De volgende regels gelden ten aanzien van de contributie heffing:
  1. Indien een speler heeft aangegeven te willen blijven, ontvangt hij uiterlijk in juli een acceptgiro t.b.v. de contributiebetaling voor het volgend seizoen.
  2. Indien een speler wordt ingedeeld in een van de hoogste jongens-teams (F1, F2, F3 en F4; E1, E2, E3 en E4; D1, D2, D3 en D4; C1, C2 en C3; B1 en B2; A1 en A2) krijgt hij in september een acceptgiro met de contributietoeslag.
  3. Contributie. Na de 2e herinnering wordt contact opgenomen met betreffende teamleiders / spelers en vervolgens indien noodzakelijk speelgerechtigheid ontnomen door innemen van de spelerspas (vanaf medio december).
  4. Contributie wordt slechts (gedeeltelijk) gerestitueerd in geval van overmacht.
  5. Contributie bij tijdens seizoen instroom wordt naar redelijkheid gereduceerd tot werkelijke speeltijd.