Competitie-inschrijving

 
Competitie inschrijving dient uiterlijk 1 juni via Sportlink bij de KNVB worden doorgegeven. Proces hierbij globaal als volgt:
 1. kopieer excel sheet van vorig seizoen als start voor volgend seizoen
 2. aan laten geven senioren, jeugd portefeuillehouders welke teams volgend jaar gaan spelen
 3. resulterende lijst voorleggen aan coördinatoren (via portefeuillehouders jeugd, senioren) ter reactie
 4. definitief maken lijst
 5. invoeren in Sportlink
 6. zonodig wijzigingen via mail doorgeven aan KNVB
Als richtlijnen hiervoor:
 1. kijk goed naar veldverdeling Sporting, Hercules
 2. sommige teams dienen alternerend ingepland te worden (za.1, A1)
 3. volgorde van tijd op leeftijd gedurende de dag
 4. dien voorkeuren speelgebied in (Heuvelrug); wordt dit nog gehonoreerd?
 5. 9 tegen 9 pupillen op geheel veld
 6. contact met KNVB alleen bestuurslid dan wel wedstrijdprogrammeur
 7. alle jeugdteams beker. senioren op aanvraag.