Functiebeschrijvingen

Hercules is een vereniging die draait op vrijwilligers! We hebben als club veel mensen nodig die het voetbal voor senioren en jeugd mogelijk maken. Hieronder vindt u een overzicht van functies en functiebeschrijvingen bij Hercules. Kijk op de vacature pagina voor specifieke vacatures.
 
Teamleider, zie ook de folder voor de teamleider: 
Verzorger
 
Jeugdtrainer
Womi trainer
Womi coördinator
Scout
 
Scheidsrechter
Assistent scheidsrechter
Scheidsrechterscoördinator
 
Coördinator jeugd
Coördinator senioren
Toernooicoördinator
 
Wedstrijdsecretaris
Lid Commissie van Ontvangst
Vrijwilligerscoordinator
Materiaalbeheerder
Website manager
Beeldkrant redacteur
Spelersadministrateur
Sponsorwerver
Redacteur voetbal
Coordinator maatschappelijke stages
Relatiebeheerder PSV 
 
Functies in het veldvoetbalbestuur zijn:
Voorzitter
Secretaris
Penningmeester