Algemene Ledenvergadering en jaaroverzichten

Eén keer of twee keer in het jaar wordt er een Algemene Ledenvergadering gehouden. Daar wordt door het bestuur verantwoording afgelegd aan de leden. Vanuit privacy overweging zijn de notulen van deze vergaderingen niet hier op de site opgenomen. Wel kunt u ze opvragen bij de secretaris van het veldvoetbalbestuur. De verslagen worden ook digitaal aan de leden verstrekt.
 
In de einde jaar ALV wordt altijd een overzicht gegeven van het afgelopen jaar, en een vooruitblik op het komende jaar. Deze delen uit de ALV worden hieronder opgenomen (als 'Jaarverslag').
 
Jaarverslagen
Jaarverslag 2011
Jaarverslag 2012
Jaarverslag 2013
Jaarverslag 2014
Jaarverslag 2015
Jaarverslag 2017