Contributie veldvoetbal

Voor een overzicht van de contributies van Hercules veldvoetbal, zie de algemene pagina hiervoor.
 
De algemene motivatie voor contributieheffing is als volgt.
  1. Op hoe meer faciliteiten het lid een beroep doet (aanspraak op velden; aanspraak op trainers zowel in aantal uren als in kwaliteit; aanspraak op voetbalmaterialen), hoe hoger de contributie die hij/zij betaalt. Dit principe geldt voor de CL tot en met Hercules 1. 
  2. We constateren dat senioren momenteel een hogere contributie betalen dan jeugdleden. Maar dat betekent niet dat zij een groter beslag leggen op de club (velden, trainers, materialen) dan jeugdleden. Het omgekeerde is eerder het geval. We willen het ‘gat’ tussen wat senioren en jeugdleden betalen geleidelijk aan naar ‘nul’ terugbrengen. 
  3. De ‘totale contributiebijdrage’ van seniorenteams die veel leden tellen (met name als een team meer dan 18 leden telt) staat in geen verhouding tot hetgeen Hercules deze teams biedt.
Omdat er duidelijk sprake is van een verschil in de mate waarin gebruik gemaakt wordt van de faciliteiten die Hercules aanbiedt, denken wij dat het rechtvaardig is om de intensieve gebruikers een bijdrage te vragen naast de contributie.
 
Selectie bijdrage

Voor de selectieteams binnen Hercules geldt een extra bijdrage voor de JO13 - JO19 van 60 € en voor de JO8 t/m JO12 van 40 €. Reden is dat deze teams extra trainen, eerder met het seizoen starten en langer met het seizoen doorgaan en deel kunnen uitmaken van een individueel ontwikkelingsprogramma vanuit Hercules.

Definitieve bepaling van de welke teams/spelers in welke categorie vallen vindt jaarlijks plaats na inventarisatie van beschikbare kleding en de kwaliteit van de training.
 
UEFA CUP

Voor de allerjongsten die uitkomen in de 'start competitie' voorafgaand aan de Champions League (de UEFA cup) geldt: UEFA cup : € 35,-- (+ € 15,-- inschrijfgeld; contributie gelijk aan 2013/2014).
 
Vriendenteams senioren
 
Voor ‘grote seniorenteams’ (met uitzondering van Zaterdag 1, Zondag 1 en Zondag 2) geldt de volgende regeling: Als een seniorenteam meer dan 18 spelers heeft, dan krijgt dit team voor spelers boven dit aantal een bedrag terug van de vereniging in de vorm van een tegoedbon te besteden in het Hercules-paviljoen. Dit gaat om een bedrag van € 200,-- per extra speler (dus voor spelers 19, 20, enzovoorts), met een maximum van € 1.000,-- per team. De tegoedbon wordt in januari beschikbaar gesteld, nadat alle spelers van het betreffende team de contributie betaald hebben.
 
Leeftijdskorting senioren
 
Voor senioren onder 23 jaar geldt een 'leeftijdskorting'. Motivatie hiervoor is dat zij - vaak als student - in het algemeen minder te besteden hebben.  
 
Kleding bijdrage

Vanaf het voetbalseizoen 2016/2017 wordt kleding door de club in bruikleen gegeven. Ieder jeugdlid betaalt hiervoor jaarlijks een extra bijdrage van € 25 naast de contributie. Meer informatie hierover lees je op de pagina Kleding.