Jeugdvoetbal

Hercules streeft er naar om elke jeugdspeler de mogelijkheid te bieden om met plezier samen te kunnen voetballen en om individueel te ontdekken tot hoe ver je talent en ambitie als voetballer reikt.  Als je dat ook wilt en bij Hercules wilt komen spelen, vind je hier informatie over het lidmaatschap en aanmelden.

Om die ambitie te kunnen waarmaken wil Hercules een jeugdopleiding hebben die voldoet aan de KNVB-eisen voor Regionale jeugdopleidingen. Dat vertaalt zich naar voor alle leeftijden passende (wedstrijd)vormen voor jeugdvoetbal. We geven hieronder een overzicht.
 
Al deze informatie en nog veel meer en uitgebreider vindt u in de Atlas; onze gids voor jeugdspelers en ouders. Voor het organiseren van je voetbalteam is er een aparte folder, zie hier.

Trainingen Onder- en bovenbouw vindt u hier.

 

UEFA CUP (4-jarigen)

De jongste spelers beginnen in de UEFA Cup. Dit is een introductie op het veldvoetbal. De spelers maken in het voorjaar op zondagmorgen in een ongedwongen sfeer - in wisselende samenstelling - kennis met het voetbal. De kennismaking van spelers en ouders met voetballen bij Hercules staat centraal. We spelen drie kleine partijtjes van 10 minuten elk. Omdat ouderparticipatie een van de pijlers is van ons verenigingsbeleid vragen we ouders actief vanaf het begin hierbij mee te helpen organiseren en uitvoeren. Spelers die meegedaan hebben aan de UEFA CUP stromen in september in principe door naar de Champions League. 
Meer informatie vindt u hier. 

 

Champions League (5- en 6-jarigen)

De Champions League gaat van start bij de aanvang van het voetbalseizoen in september met de spelers uit de UEFA cup aangevuld met de spelers van de wachtlijst. De spelers worden hierover voor de schoolvakantie geïnformeerd. Deze spelers starten in de CL1 en gaan het seizoen daarop naar de CL2. De Champions League spelers spelen op zondagochtend verschillende partijtjes in (min of meer) vaste teams. Er is door de weeks - op woensdagmiddag - ook nog een gelegenheid tot trainen.
Meer informatie vindt u hier.
 


KNVB Competitie Onderbouw (7- t/m 11-jarigen)

Na de Champions League starten we in de zogenaamde onderbouw van onze jeugdopleiding met de trainingen en deelname aan de officiële KNVB pupillencompetities. Alle spelers in de onderbouw kunnen twee keer per week trainen. Er is daarnaast de mogelijk om - tegen een vergoeding - deel te nemen aan extra individuele techniektrainingen.

In de onderbouw spelen jongens en meisjes in gemengde teams. Door op kleinere velden en in kleinere teams te spelen komen de spelers vaker aan de bal en gaan ze meer dribbelen, schieten, samenspelen en scoren. Het spelen op een kleiner veld sluit bovendien beter aan op de belevingswereld van deze spelers. Dit alles draagt bij aan het uiteindelijke doel: het vergroten van het spelplezier en de ontwikkeling van deze pupillen. Zie voor meer informatie de website van de KNVB.


JO8, JO9 en JO10

In de Jeugd Onder 8 (JO8) en de Jeugd Onder 9 (JO9) competities wordt zes-tegen-zes gespeeld op een kwart veld. Elk team heeft 8 spelers. Er wordt op zowel zaterdag- als zondagochtend gespeeld. De teams worden zo ingedeeld dat alle spelers op hun niveau uitgedaagd worden. De poules op zaterdag zijn sterker dan de poules op zondag.

De teams in de Jeugd Onder 10 (JO10) spelen ook zes-tegen-zes en ze spelen allemaal op zaterdag. 


JO11 en JO12

De Jeugd Onder 11 (JO11) en Jeugd Onder 12 (JO12) spelen acht-tegen-acht op een half veld op zaterdag. In elk team zijn 10 spelers ingedeeld.

 
Tot en met de Jeugd Ondern 12 zijn de teams in principe gemengd. Er zijn geen aparte meisjes- en jongens-teams bij Hercules in de onderbouw.
  
 

KNVB competitie Bovenbouw (junioren, 12 t/m 18-jarigen)

De teams in de bovenbouw spelen elf-tegen-elf op een normaal veld in competities die eveneens op geboortejaar zijn ingedeeld. De speelduur wordt opgebouwd van 60 minuten in de O13 naar 90 minuten in de O19. De meeste teams bestaan uit 16 spelers. Hercules heeft in al deze competities teams spelen. Dat zijn de JO13, JO14, JO15, JO16, JO17 en JO19 voor de jongens en dat zijn de MO13, MO15, MO17 en MO19 voor de meisjes.Meer informatie over meisjesvoetbal hier

Bij Hercules kunnen de meisjes, i.o.m.de Technische Commissie en teamleider kiezen voor een meisjes of gemengd team.
 
In de JO14, JO15 en MO15 teams zijn de spelers verplicht een scheidsrechter/spelregelcursus te volgen en het daarbij behorende certificaat te halen. 
 

KNVB Organisatie en wedstrijdzaken Onder- en bovenbouw

Indien men KNVB competitie speelt zijn er twee apps van de KNVB onontbeerlijk. Dat zijn de apps Wedstrijdzaken en Voetbal.nl. De app Wedstrijdzaken is om het digitale wedstrijdformulier in te vullen. Daarin worden door de teamleiders en/of de scheidsrechter opstellingen, uitslagen en eventuele straffen en andere bijzonderheden vastgelegd. voetbal.nl is handig voor de planning van wedstrijden en spelers kunnen de app voetbal.nl gebruiken om een foto voor hun spelerspas te uploaden waardoor ze geen ID bewijs meer hoeven te tonen bij aanvang van de wedstrijden. Zie ook bij Spelerspas