Verzekeringen, diefstal, schade

De bij de KNVB ingeschreven leden van Hercules zijn middels de bondscontributie verzekerd bij de KNVB. Het betreft hier een aanvullende collectieve ongevallen en aansprakelijkheidsverzekering. Deze verzekering dekt dus alleen schade die niet door de eigen verzekering wordt gedekt. Het onderscheid tussen beide verzekeringen luidt als volgt: De verzekerde bij de ongevallenverzekering is degene die schade lijdt. De verzekerde bij de aansprakelijkheidsverzekering is degene die schade toebrengt. Voor informatie over de collectieve KNVB-verzekeringen kunt u zich wenden tot de secretaris.
 
Het advies: laat geen waardevolle spullen achter in de kleedkamer en sluit deze af. Hercules is niet aansprakelijk voor diefstal en schade.
Bij diefstal of vermissing dient u zelf aangifte te doen bij de politie. Gelieve het echter wel te melden bij de penningmeester van het bestuur.