Slecht weer procedure:

In de winter kan het voorkomen dat de banen door bepaalde omstandigheden (sneeuw, ijs, dooi) niet bespeeld kunnen worden. Daarvoor geldt de volgende procedure: Gert Lensink en Cor van Asperen, die het onderhoud aan de banen doen, beoordelen van maandag t/m zaterdag of de banen geschikt zijn om te bespelen. Op zondag doet het tennisbestuur dat. Als de banen worden afgekeurd komt er een briefje op de deur van de tennisruimte of bij het afhangbord. Als de banen de gehele dag of meerdere dagen niet bespeelbaar zijn, wordt dat vermeld op de website.

We verzoeken iedere tennisser hieraan mee te werken en niet de banen op te gaan als deze zijn afgekeurd. Het is niet toegestaan om de banen ijs- of sneeuwvrij te gaan maken, omdat dat veel schade oplevert.

Wellicht ten overvloede maar bij de beoordeling speelt niet alleen de schade aan de banen, die kan ontstaan  mee maar ook de veiligheid van de spelers.

Richtlijnen fabrikant

Hieronder ter info de richtlijnen van de fabrikant. Deze worden als basis gebruikt voor het beoordelen van de bespeelbaarheid van de banen.

Gebruik onder winterse omstandigheden

-       Betreding van een besneeuwde baan is niet gewenst, aangezien er ijsvorming kan ontstaan hetgeen zich aan de toplaag vasthecht en afhankelijk van de temperatuur langzamer ontdooit.

-       Spelen tijdens een vorstperiode is toegestaan. Probeer wel voor de vorst de banen goed geborsteld te hebben, zodat de zandvulling zo egaal mogelijk is.

-       Tijdens dooi spelen op banen met een lavafundering is niet toegestaan, zolang de vorst niet uit de totale constructie is verdwenen. Spelen tijdens dooi kan onvlakheden in de banen veroorzaken. Op banen gebouwd met een gebonden fundering, zoals bijvoorbeeld mateco of zoab kan tijdens de dooiperiode wel worden gespeeld.

-       Tijdens sneeuw, dooi en ijzel is het niet raadzaam om met materieel de banen te betreden.