Het rode boekje

Deze pagina en de daarop volgende pagina's bevatten regels, procedures en schema's die voor de kaderleden van veldvoetbal van belang zijn.

Deze documenten zijn hier opgenomen om betrokkenen in staat te stellen, kennis te nemen van diverse organisatorische zaken, met de zekerheid dat hier de laatst geldende versie te vinden is.
 
Het formulier voor aanmelden voor een kaderfunctie is hier te vinden
 
Moet een speler uitgenodigd worden om te komen spelen bij Hercules, buiten de wachtlijsten om dan kan het VVB met dit formulier een uitnodiging aan de speler in spe sturen.
 
Organisatie
 
document
omschrijving
eigenaar
datum / versie
Nieuwsbrieven Nieuwsbrieven. Regeling voor aan- en afmelden voor nieuwsbrieven.
Rob Bronckers
2011
Communicatie Diverse afspraken over communicatie binnen Hercules. Hans Bosma 2011
Besluiten Besluiten genomen in de Veldvoetbalbestuur vergaderingen. Hans Bosma 2012
KNVB Relevante kennis over de KNVB Hans Bosma 2011
Organisatie algemeen
Algemene punten over de organisatie.
Hans Bosma 4-2013
 Samenwerking ASA Afspraken / Contract met All Sports Academy Hans Bosma 2012
   
Vereniging, Gedrag
 
document omschrijving eigenaar datum/versie
Gedrag Verwijzigingen naar regels over gedrage en afhandeling van incidenten. portefeuillie organisatie & communicatie 2013
 
Trainingen
 
document
omschrijving
eigenaar
datum / versie
Uitgangspunten trainingen Uitgangspunten trainingen Portefeuille technische zaken 27-6-2017
Procedure rond afgelasting trainingen.
Portefeuille technische zaken
 10-12-2010
 
 Wedstrijden
 
document
omschrijving
eigenaar
datum / versie
 Deze regeling beschrijft op welke wijze de zaal zaterdags gebruikt kan worden bij gehele of gedeeltelijk afgelastingen
 
 Portefeuille Wedstrijdzaken
26-1-2010
Toernooien Reglingen over deelname aan toernooien en werkwijzen. Toernooi coordinator 17-9-2010
CvO Draaiboek voor de Commissie van Ontvangst Vz CvO 24-10-2010
Kampioenschappen Regeling voor kampioenen Vz jeugdcommissie 1-11-2010
Procedure afgelastingen Procedure wie-doet-wat bij afgelastingen. Portefeuille Wedstrijden 10-12-2010
Wedstrijden Regelingen rond de organisatie van wedstrijden. Portefeuille wedstrijdzaken 18-02-2011
Opgave competitie Procedure en richtlijnen opgeven teams voor competitie. Portefeuille Wedstrijdzaken 18-04-2013
 Procedure tuchtzaken Afhandeling van knvb tuchtzaken Portefeuille Wedstrijdzaken 06-11-2014
 
Teams
 
document
omschrijving
eigenaar
datum / versie
Uitgangspunten teams Uitgangspunten voor teams, teamindeling en spelen van wedstrijden. jeugd en senioren 18-2-2013
Teamindeling Wie is waarvoor verantwoordelijk bij het indelen van spelers in teams. Wie doet wat en wanneer om tot een nieuwe teamindeling te komen voor het nieuwe seizoen.
 
jeugd en senioren
 
18-2-2013
 Regels rond het aanvragen van dispensatie bij de KVNB
 portefeuillehouder jeugd
 12-2011
Geeft de regels hoeveel spelers er in een team/ jaargang geplaatst kunnen worden
jeugd en senioren
18-2-2013
 
 
Lidmaatschap en Administratie Spelers
 
document
omschrijving
eigenaar
datum / versie
Spelers administratie algemeen Een kort puntsgewijs overzicht van de wijze waarop de spelersadministratie plaatsvindt. secretaris voetbal 13-4-2012
Spelerspas Regels aangaande de spelerspassen. secretaris voetbal 15-5-2013
Gouden regels Gouden regels voor coördinatoren. secretaris voetbal 1-12-2012
Geeft een overzicht over de procedures die gebruikt worden voor de spelers administratie
secretaris voetbal
9-1-2010
Procedure hoe mensen kunnen inschrijven
secretaris voetbal
9-1-2010
Hoe werkt de wachtlijst?
secretaris voetbal
9-1-2010
Welke postcode gebieden behoren officieeel to het verzorgingsgebied van Hercules veldvoetbal
secretaris voetbal
8-1-2010
Hoe komt een speler in een team, overschrijven en spelerspas.
secretaris voetbal
26-1-2010
Beschrijft de procedure om te stoppen met veldvoetbal
secretaris voetbal
09-01-2010
 Overschrijven Beschrijft de procedure van overschrijving. secretaris voetbal 27-04-2014
Bevat een aantal zaken die gebruikt kunnen worden door de coordinator bij het voeren van een kennismakingsgesprek.
secretaris voetbal
29-1-2010
 Contributie  Regels rond de contributie.  secretaris voetbal  18-12-2013
 
Financien
 
document
omschrijving
eigenaar
datum / versie
Gebruik dit formulier om voor Hercules gemaakte kosten vergoed te krijgen. Bewerkbare versie in word.
penningmeeter hb
2-10-2004
Gebruik dit formulier om voor Hercules gemaakte kosten vergoed te krijgen. afdrukbare versie om met de pen  in te vullen
penningmeester hb
2-10-2004
Regels voor het beheer van de financiën.
penningmeester vvb
19-10-2012
 
Accommodatie en Faciliteiten
 
document
omschrijving
eigenaar
datum / versie
Regels voor materiaalbeheer en bestellingen
lid Faciliteiten
2011
Gebruik accommodatie Regels voor het gebruik van de accommodatie lid Faciliteiten 2012