Resultaten enquête tennisafdeling 2012 (Samenvatting)

Dit jaar hebben we aan ruim 400 leden (18 jaar en ouder) van de tennisafdeling hun mening gevraagd over de gang van zaken bij de afdeling tennis. In totaal hebben 208 personen geheel of gedeeltelijk de vragenlijst ingevuld. Met andere woorden: meer dan de helft van leden vond het belangrijk genoeg om onze vragen te beantwoorden. We zijn hier zeer blij mee. Hieronder vinden jullie de belangrijkste resultaten van het onderzoek. Als je het gehele onderzoek wilt inzien, dan kan je mailen naar Fons Visser.

Achtergrondgegevens van de respondenten:

·       Goede spreiding over alle leeftijdsgroepen, lengte van het lidmaatschap en speelmoment in de week (overdag, ’s avonds of in het weekend)

·       56% tennist 1x per week (de rest tennist meer dan 1x per week)

·       2/3 van de respondenten had het afgelopen jaar deelgenomen aan de KNLTB-competitie

Wat vinden jullie van de accommodatie?

Het meest ontevreden zijn jullie over de kwaliteit van de tennisbanen (vooral baan 3 en 4), en  de mogelijkheid om vrij te spelen tijdens de competitie en toernooien. Bij de open antwoorden valt op dat er klachten zijn over de prijsstelling in het paviljoen, de fietsenstalling en dat velen niet op de hoogte zijn waar de tenniskleedkamers zich bevinden. Veel opmerkingen hadden nog betrekking op de situatie tijdens de verbouwing . We hopen dat deze punten inmiddels zijn opgelost. In het algemeen zijn jullie positief  over de dienstverlening van de barmedewerkers, netheid van de toiletten en het assortiment.

Tevredenheid over het kunstgras

67% van de respondenten gaf aan dat ze  tevreden zijn over het kunstgras als baansoort; 18% had een voorkeur voor een andere baansoort (smashcourt).

Jullie mening over de activiteiten die worden georganiseerd

De clubkampioenschappen zijn het meest bekend en worden zeer goed beoordeeld. Bij de open antwoorden viel ons op dat een aantal leden niet goed op de hoogte is van de activiteiten die door het jaar worden georganiseerd.

Communicatie met leden

Over het algemeen is men tevreden over de communicatie met leden, maar het kan altijd beter. De website kan wat aantrekkelijker (meer foto’s), regelmatiger een nieuwsbrief laten verschijnen met actuele zaken noemen velen eveneens als punt van verbetering en in de ARGO moet meer nieuws verschijnen over de tennisafdeling.

Wat vinden jullie van de tennistraining?

58% van de respondenten heeft het afgelopen jaar training gevolgd.  De overgrote meerderheid was (zeer) tevreden over de lessen zoals die door Karin, Tyas en Frank worden gegeven. Natuurlijk zijn er ook opmerkingen geplaatst. Jullie noemen bijvoorbeeld onduidelijkheid wanneer de nieuwe lescyclus begint, wat te doen bij uitval lessen.

Aandachtspunten voor het bestuur

Wat gaan we met de resultaten van de enquête doen. We proberen de komende tijd zo goed mogelijk met jullie op- en aanmerkingen aan de slag te gaan.

1.     De opmerkingen over de trainingen zullen met de trainers worden doorgesproken tijdens de jaargesprekken die 2x per jaar worden gevoerd.

2.     We zullen proberen de betrokkenheid met de leden te vergroten. In overleg met de commissies (bijeenkomst in het najaar) zal een plan worden opgesteld hoe we jullie beter kunnen informeren. Hierbij denken we aan  meer  gerichte mailingen, meer publiciteit in de ARGO, actuele informatie op de website, jaaroverzicht activiteiten

3.     Het bestuur zal kritisch kijken naar de verhouding vrij spelen (vooral tijdens de competitie) en de beschikbaarheid van de banen. Ook gaan we duidelijker communiceren wanneer banen vrij komen tijdens competities en toernooien.

4.     Het is duidelijk dat de banen 1 t/m 4 aan vernieuwing toe zijn. We gaan met het hoofdbestuur overleggen hoe en wanneer we dit het beste kunnen realiseren. Hierbij zal ook rekening worden gehouden met de mogelijkheid van een andere baansoort. In juli zal door de KNLTB een onderzoek worden gedaan naar de kwaliteit van onze tennisbanen. Bij de leverancier zijn offertes worden aangevraagd over de kosten van de verschillende baansoorten.

5.     Nogmaals willen we iedereen bedanken voor het invullen van de vragenlijst en de vele opmerkingen die zijn gemaakt bij de open antwoorden.  Voor vragen en opmerkingen kunnen jullie terecht bij Fons Visser.

 

Namens het bestuur

 

Fons Visser