Postcode gebieden
 
Door het Veldvoetbalbestuur zijn onderstaande postcode / wijken gedefinieerd als de postcodes die behoren tot het traditionele verzorgingsgebied van USV Hercules.

Inschrijvers die in deze postcode gebieden wonen krijgen voorrang op de wachtlijst boven inschrijvers buiten deze postcodes.

Indien inschrijvers die gedurende de wachttijd verhuizen naar een postcode binnen het verzorgingsgebied naar een postcode buiten het verzorgingsgebied dan maak dat niets uit aan hun plaats op de wachtlijst.

Indien inschrijvers verhuizen van buiten naar binnen het verzorgingsgebied, dan wordt hun een plaats toegekend alsware ze ingeschreven binnen het verzorgingsgebied.

Is iemand lid van Hercules dan maakt de postcode/wijk waarin hij woont niet meer uit.
 


Postcode  Indicatie van de wijken

3512 Utrecht binnenstad tussen Oude Gracht en Malie-/Tolsteegsingel
3514 Vogelenbuurt, Lauwerecht
3515 Tuinwijk, Staatsliedenbuurt, Lauwerecht
3551 De Bloemenbuurt en Boomgaardlaan e.o.
3552 Ondiep, Everhard Zoudenbalchstraat e.o., Loevenhoutsedijk e.o.
3561 Overvecht-Zuid
3566 Gageldijk, Fort Blaucapel
3571 Tuindorp
3572 Wittevrouwen, Den Hommel
3573 Voordorp; De Voorveldse Polder, Veemarkt
3581 Buiten Wittevrouwen, Oudwijk, Wilhelminapark
3583 Schildersbuurt
3584 Rijnsweerd, De Uithof
3737 Groenekan


Het bestuur behoudt zich het recht voor, deze postcodes en gebieden zonder opgave van redenen te wijzigen.