Postcode gebieden
 
Door het Veldvoetbalbestuur zijn onderstaande postcode / wijken gedefinieerd als de postcodes die behoren tot het traditionele verzorgingsgebied van USV Hercules.
 
Inschrijvers die in deze postcode gebieden wonen krijgen voorrang op de wachtlijst boven inschrijvers buiten deze postcodes.
 
Indien inschrijvers die gedurende de wachttijd verhuizen naar een postcode binnen het verzorgingsgebied naar een postcode buiten het verzorgingsgebied dan maak dat niets uit aan hun plaats op de wachtlijst.
 
Indien inschrijvers verhuizen van buiten naar binnen het verzorgingsgebied, dan wordt hun plaats toegekend alsware ze ingeschreven binnen het verzorgings gebied.
 
Is iemand lid van Hercules dan maakt de postcode/wijk waarin hij woont niet meer uit.
 
Postcode Indicatie van de wijken
3512 Utrecht binnenstad tussen Oude Gracht en Malie-/Tolsteegsingel
3513 Oudenoord, Weerdsingel
3514 Vogelenbuurt
3515 Tuinwijk 
3551 Staatsliedenbuurt 
3561 Overvecht-Zuid 
3566 Gageldijk ,fort blaucapel
3571 Tuindorp
3572 Wittevrouwen; Den Hommel; Blauwkapel
3573 Voordorp; De Voorveldse Polder 
3581 Oudwijk (=Maliebaan e.o.); Wittevrouwen-zuid 
3583 Schildersbuurt

3584

Rijnsweerd; De Uithof

3737

Groenekan

  

 
Het bestuur behoudt zich het recht voor deze postcodes en gebieden zonder opgave van redenen te wijzigen.