Penningmeester veldvoetbalbestuur

 

Dit doe je:
 
je bent verantwoordelijk voor de financiële gezondheid van het veldvoetbal. Je beheert het geld en zorgt voor de administratie. Dat houdt in dat je facturen opstelt en betalingen doet. Je borgt binnenkomende contributies, boetes en vergoedingen. Ook beheer je de financiën van de commissies. Je stelt jaarlijks een ontwerpbegroting op en legt deze voor aan het bestuur en de ALV. Je stelt jaarrekeningen op, jaarstukken en tussentijdse rapportages.
 
Tijd per week:
 
ongeveer 2 uur per week.
 
Periode:
 
hele jaar.
 
Plaats in de organisatie:
 
je maakt deel uit van het veldvoetbalbestuur.
 
Je werkt samen met:
 
je werkt nauw samen met de andere leden van het veldvoetbalbestuur en de penningmeester van het hoofdbestuur van Hercules.
 
Dit moet je kunnen:
 
voor deze functie is het noodzakelijk dat je weet hoe je een administratie van een vereniging beheert en begrotingen, jaarstukken e.d. opstelt. 
 
Aanmelden:
 
wil je meer informatie of je direct aanmelden: Michiel Commandeur, voorzitter.voetbal@usvhercules.nl.