Bestuur

Het bestuur van de afdeling Tennis regelt de dagelijkse gang van zaken van de tennisvereniging. De voorzitter maakt ook deel uit van het hoofdbestuur USV Hercules.
De tennisvereniging drijft op vrijwilligers, en daar kunnen altijd mensen bij. Wilt u betrokken zijn bij bestuur of tennisactiviteiten, meldt u zich dan aan bij de voorzitter.

Mededelingen van het bestuur en verslagen van Algemene Ledenvergaderingen vindt u hier.

Hoofdbestuur
Klik hier voor het hoofdbestuur van USV Hercules (alle sportafdelingen)

Tennisbestuur
    
Jan Kakebeen
communicatie/secretaris
06 - 13695217
secretaris.tennis@usvhercules.nl
Richard Jagerfacilitair/media
06 - 54690258webmaster.tennis@usvhercules.nl
Hank Raessens
penningmeester
06 - 12478268
Reinier van de Vrie
voorzitter
06 - 24855003
voorzitter.tennis@usvhercules.nl

Complexbeheer baanonderhoud
Vanuit de vereniging is er een complexbeheerder, die de onderhoudswerkzaamheden coördineert. Alle vragen, opmerkingen ed ivm met het baanonderhoud graag altijd via Richard Jager: