Inschrijven tennisles

Dit jaar zijn we overgestapt naar een nieuwe versie van MijnTennisles.nl. Dit loopt nu via www.yourtennisles.nl. Inschrijven voor tennistraining kan alleen door je in te schrijven via deze website: inschrijfformulier.
 
Via deze nieuwe manier van inschrijven kunnen we jullie beter op de hoogte houden van je inschrijving en veranderingen in het schema ed. Je krijgt ook een eigen inlogcode zodat je precies kunt zien wanneer je les hebt bijvoorbeeld. 
 
Aanmeldingen via de trainer of mondelinge afspraken gelden niet als inschrijving.

Voor elke cyclus dient iedereen - dus ook de jeugd - zich opnieuw in te schrijven. Met uw aanmelding geeft u namelijk ook een machtiging af om het lesgeld te innen.

Lesgelden worden geïnd via een eenmalige incasso.