Lidmaatschapspas

Zodra u uw contributie hebt betaald, ontvangt u bericht dat u uw spelerspas kunt afhalen aan de bar van het paviljoen. Zonder deze pas mag u niet spelen.

Voor vrij spelen moet u met uw pas de baan afhangen.
Wie zijn pas kwijtraakt, kan voor € 5,- een nieuwe aanvragen bij de ledenadministratie.
Als u een nieuwe pasfoto op uw pas wilt, dan moet u die vóór 31 december per post opsturen naar de ledenadministratie.
Mocht u tijdens het seizoen een andere foto willen, dan kost dat € 5,-.

Tijdelijke passen
- T.b.v. introductie en/of vergeten pasjes kunnen bij de bar tijdelijke pasjes worden gevraagd
- Voor het gebruik van deze pasjes wordt een borg gevraagd van 15 euro
- Deze borg krijgt men na inlevering terug
- Bij de afgifte van een tijdelijke pas zal door het barpersoneel de naam van ontvanger worden genoteerd