Mail naar redactie Afgelastingen Programma

Veldvoetbal

Algemene Ledenvergadering Veldvoetbal

09.12.2017

1. Opening en vaststellen agenda 

2. Vaststellen notulen vorige Algemene Ledenvergadering 

3. Bestuurswisseling: 

Aftredend: Andrea Möhlmann 

Aftredend: Hans ten Zweege 

Aftredend: Andre Verwei

Veldvoetbalbestuur (hierna: VVB)  stelt voor als bestuurslid: Jasper Wilshaus (rol - senioren)

VVB stelt voor als bestuurslid: Hans Bosma (rol - jeugd)

VVB stelt voor als bestuurslid: Maaike Haring (rol - wedstrijdzaken)
VVB stelt voor als bestuurslid: Frank Beemer (rol - voorzitter)
4. Terugblik op het afgelopen jaar 2017
5. Vooruitblik 2018 en ambities veldvoetbal
6. Begroting 2018
7. Rondvraag
8. Sluiting.

Terug naar overzicht