Mail naar redactie Afgelastingen Programma

In het algemeen belang blijft TRIAS tot 6 april alleen open voor noodzakelijke zorg

23.03.2020

View this email in your browser

In het algemeen belang blijft TRIAS tot 6 april alleen open voor noodzakelijke zorg
Wij willen je zo goed als mogelijk informeren over de maatregelen naar aanleiding van  het coronavirus en de gevolgen hiervan op het (be)handelen.

Eerder ontving je een bericht dat de vestigingen van TRIAS nog open waren voor behandeling. Naar aanleiding van de meest recente richtlijnen en ingewonnen advies bij zeer deskundigen heeft TRIAS besloten om per direct tot 6 april niet meer te behandelen op een van de locaties. Tot die datum werken de fysiotherapeuten en artsen alleen nog vanuit huis en behandelen we de patiënten middels behandeling op afstand. 

Uitzondering hierop is noodzakelijke zorg voor mensen die werken in de vitale beroepen.

Concreet betekent deze maatregel bij TRIAS het volgende:

We blijven online en per telefoon bereikbaar

We leveren alleen nog fysieke zorg voor de noodzakelijk zorg voor mensen in de vitale beroepen. Deze behandeling doen we alleen nog bij de patiënt thuis of vanuit één van de praktijken die hiervoor het beste kan worden gebruikt vanwege de geografische ligging. 

Waar mogelijk blijven we alle patiënten behandelen op afstand met behulp van een videoconsult.

Heb je op dit moment een afspraak voor behandeling op de praktijk? Je behandelend fysiotherapeut of arts zal dan telefonisch contact met je opnemen om te bespreken hoe deze afspraak vormgegeven zal worden.

Dit bericht is onder meer gebaseerd op de door het RIVM en Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport voorgeschreven maatregelen. We betrachten met deze maatregelen onnodige verspreiding van het virus te voorkomen en de opname richting de IC helpen te beperken. We willen je vragen om hier aan mee te werken en de regels van social distancing te volgen.


Terug naar overzicht