Mail naar redactie Afgelastingen Programma

Trainer Erik Bosma is geslaagd voor zijn UEFA B cursus

03.12.2019

Erik Bosma is trainer van de O.16-1 en heeft gedurende het hele kalenderjaar wekelijks bijeenkomsten gevolgd, stage-opdrachten bij teams uitgevoerd, theorie onder de knie gekregen en natuurlijk veel in de praktijk geoefend. Nadat alle opdrachten ingeleverd waren en de theorie-examens met goed gevolg afgelegd waren werd er afgelopen maandag afgesloten met een praktijkexamen. Onder toeziend oog van de KNVB-docent werd Erik onderworpen aan een teamtactische training bij zijn eigen O.16-1. En zoals je al verwacht na het lezen van de titel deed Erik dit
uitstekend. Hiermee werd de intensieve cursus afgesloten en mag Erik binnenkort zijn UEFA B licentie in ontvangst nemen.

Erik van harte gefeliciteerd! Wij hopen dat jij de komende jaren actief zult blijven binnen onze jeugdopleiding.

Terug naar overzicht