Mail naar redactie Afgelastingen Programma

Gerrit Pappelendam overleden

16.08.2015

Waar een paar insiders al bang voor waren is zaterdagmiddag een feit geworden. Na een kort ziekbed is Gerrit Pappelendam  op 88-jarige leeftijd overleden.

 

 

Hoewel van huis uit een Velox-man, werd Gerrit  in 1967 lid van Hercules, een overstap waar hij nooit spijt van heeft gekregen en waarmee Hercules zich gelukkig mocht prijzen. Reeds een jaar later werd hij actief als vrijwilliger, waarbij zijn belangstelling in het bijzonder uit ging naar de jeugd . Die belangstelling is altijd gebleven en hele generaties Herculanen weten niet beter of meneer Pappelendam was op de velden en bij wedstrijden aanwezig.

 

In allerlei functies, jeugdleider, jeugd-secretaris, aanspreekpunt voor ouders en spelertjes, is hij actief geweest.  Later heeft hij zijn activiteiten ook uitgestrekt tot het senioren voetbal.  Hij heeft deel uitgemaakt van o.m. de Commissie van Ontvangst voor de lagere teams, was medeorganisator van het zaalvoetbaltoernooi voor de lagere zondag-teams, kortom de vereniging deed in feite nooit tevergeefs een beroep op hem als er iets moest gebeuren.

 

Een groot Herculaan is heen gegaan en door velen werd hij als Mister Hercules gezien. De Vereniging heeft hem voor zijn  verdiensten  in de loop der jaren diverse malen onderscheiden. Via de "Charles Nicolai prestatiebeker " (een jaarlijkse erkenning door de vereniging  voor iemand die zich langere tijd verdienstelijk  heeft gemaakt) en het lidmaatschap van verdienste werd  hij tot erelid van de vereniging benoemd. En in 2007 werd hij als vrijwilliger van de stad Utrecht verkozen.

 

Gerrit was niet groot van gestalte, maar een grote figuur binnen de vereniging. Een aimabel mens die door iedereen werd gewaardeerd. We zullen hem missen en moeten wennen aan zijn afwezigheid op onze velden.

 

Gerrit, dank voor alles!

 

Wim Snooy

 

 Terug naar overzicht