Statutenwijziging USV Hercules

22.06.2020

1 Aan artikel 8 van de statuten wordt een vierde lid toegevoegd woordelijk luidende als volgt:

"4.     Het hoofdbestuur moet in meerderheid bestaan uit:

a.      personen die direct noch indirect financiering verstrekken aan de vereniging en/of de entiteit die de voetbalspelers van de vereniging contracteert, behoudens voor zover toegestaan bij of krachtens het op de vereniging van toepassing zijnde KNVB Licentiereglement;

b.      personen die direct noch indirect gelieerd zijn aan een partij die financiering verstrekt aan de vereniging en/of de entiteit die de voetbalspelers van de vereniging contracteert, behoudens voor zover toegestaan bij of krachtens het op de vereniging van toepassing zijnde KNVB Licentiereglement.”

2 De leden 4 tot en met 14 van artikel 8 vaan de statuten worden vernummerd tot leden 5 tot en met 15.Terug naar overzicht