Maatregelen tegen verspreiding van het Coronavirus

16.03.2020

Laatste update 16 maart 2020, 14:53 uur

Beste leden en bezoekers van USV Hercules,

Het hoofdbestuur van USV Hercules volgt de ontwikkelingen met betrekking tot het coronavirus op de voet. Op basis van de richtlijnen van het RIVM, GGD en Gemeente en de adviezen van de Sportbonden zijn wij tot de volgende maatregelen gekomen:

1.     Tot 06 april worden alle sportactiviteiten die onder verantwoordelijkheid vallen van Hercules afgelast. Dat betekent dus geen wedstrijden, toernooien, competities en trainingen

2.     Ook al brengen we geen grote groepen bij elkaar en overschrijden we bij lange na niet de grens van 100 deelnemers, is  besloten om alle sociale activiteiten (De Derde Helft, Bridge en Klaverjassen) t/m 6 april af te blazen. Binnen deze doelgroep én vrijwilligers bevinden zich teveel kwetsbare mensen en wij willen absoluut niet het risico lopen dat zij besmet raken.

3.     Tot nader order houdt de gemeente de sportparken open. Echter in navolging van de richtlijnen van de KNLTB kan er ook niet meer getennist worden. Wij verzoeken iedereen om niet langer dan noodzakelijk op ons sportcomplex te zijn en zuinig te zijn op de sportmaterialen.

4.     Deze maatregelen hebben consequenties  voor de faciliteiten bij Hercules (paviljoen, kleedkamers en toiletten). Leden en bezoekers kunnen hiervan geen gebruik maken tot 6 april. Stichting en pachter zullen hierover met de huurders afspraken maken.

5.     Voor onze huurders (zoals brandweer en Ministek) blijft de mogelijkheid bestaan om gebruik te maken van de sportvelden en/of sporthal. Deze activiteiten vallen niet onder verantwoordelijkheid van Hercules. We vragen hen wel om de richtlijnen van het RIVM en de GGD strikt aan te houden.

Het zal duidelijk zijn dat de situatie per dag kan veranderen. Kijk op de website voor onze laatste berichtgeving hierover of lees de ARGO.

Namens de vereniging

Fons Visser

Voorzitter hoofdbestuur USV Hercules


 

 

Verder blijven onderstaande reeds eerder genomen maatregelen van kracht

Maatregelen tegen verspreiding van het Coronavirus

Ook het bestuur van Hercules volgt de ontwikkelingen rond het Coronavirus op de voet. Zeker nu het Coronavirus zo dichtbij is gekomen. Wij laten ons leiden door de richtlijnen van het RIVM en van de GGD. Vooralsnog blijkt daaruit, dat er geen aanleiding is voor extra maatregelen op ons complex. Mocht Hercules te maken krijgen met de besmetting van een lid, of familie ervan, dan werken wij uiteraard volop mee aan de acties die de GGD dan opstart. Hetzelfde geldt voor mogelijke acties als er een besmetting is bij huurders in ons complex. Via de website houden wij u daarvan op de hoogte.

Wees het voor

Het is belangrijk dat we allemaal stilstaan bij de maatregelen die we zelf kunnen nemen. Hierna hebben we er een aantal op een rij gezet. Ook op de website van de rijksoverheid staat meer over deze landelijke richtlijnen. U leest er wanneer je bijvoorbeeld de huisarts moet raadplegen of wanneer het verstandiger is om thuis te blijven.

De belangrijkste maatregelen die u zelf kunt nemen zijn te overzien:

·    Regelmatig handen wassen

·    Hoesten en niezen aan de binnenkant van de elleboog

·    Gebruik papieren zakdoekjes en gooi deze na gebruik direct weg

·    Schud geen handen, gebruik bij voorkeur een andere vorm

 

Deze maatregelen gelden voor alle virussen die griep en verkoudheid kunnen veroorzaken. Het is dus altijd belangrijk om deze op te volgen.Terug naar overzicht