Uitnodiging ALV USV Hercules dd 17 juni a.s. (inclusief agenda)

11.06.2019

Agenda ALV 17 juni 2019

1.       Opening

2.       Mededelingen (uit de afdelingen) en ingekomen stukken

3.       Verslag ALV 17 december 2018

4.       Samenstelling HB
Jacqueline Oortwijn zal namens de Afd. Zaalvoetbal zitting nemen in het HB

5.       Financiële zaken
- jaarrekening 2018 (toelichting penningmeester)
- verslag kascommissie
- vaststelling en goedkeuring jaarrekening 2018
- decharge penningmeester en Hoofdbestuur
- voortgang financiële commissie (toelichting Fons)

6.       Complexontwikkeling (toelichting Frank Beemer)

7.       Plannen Stichting Beheer (toelichting Ron de Bakker)

8.       Project derde helft (toelichting Fons Visser/Rob de Leede)

9.       Rondvraag

10.   AfsluitingTerug naar overzicht