Uitnodiging algemene leden vergadering USV Hercules

24.05.2019

Uitnodiging ALV 17 juni 2019
 
Met genoegen nodigt het Hoofdbestuur u langs deze weg uit voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering op maandag 17 juni om 20.00 uur in ons paviljoen.
De agenda volgt binnenkort, maar uiteraard komt de complexontwikkeling aan bod, we krijgen op Voordorp nieuw kunstgras deze zomer.
 
Wij stellen uw aanwezigheid en inbreng zeer op prijs.
 
 
 

Agenda ALV 17 juni 2019

1.       Opening

2.       Mededelingen (uit de afdelingen) en ingekomen stukken

3.       Verslag ALV 17 december 2018

4.       Samenstelling HB
Jacqueline Oortwijn zal namens de Afd. Zaalvoetbal zitting nemen in het HB

5.       Financiële zaken
- jaarrekening 2018 (toelichting penningmeester)
- verslag kascommissie
- vaststelling en goedkeuring jaarrekening 2018
- decharge penningmeester en Hoofdbestuur
- voortgang financiële commissie (toelichting Fons)

6.       Complexontwikkeling (toelichting Frank Beemer)

7.       Plannen Stichting Beheer (toelichting Ron de Bakker)

8.       Project derde helft (toelichting Fons Visser/Rob de Leede)

9.       Rondvraag

10.   Afsluiting

Arnold Wagemakers, secretaris HoofdbestuurTerug naar overzicht