Verslag vergadering HB dd 12 februari j.l.

22.03.2019

Verslag HB-vergadering 12 februari 2019

 

Een kort verslag van de HB- vergadering van 12 februari. Kort en leesbaar, dus niet uitputtend. Heeft u naar aanleiding hiervan vragen, verrast u iets? Neem dan contact op met één van de HB leden. Samen maken we Hercules.

Het is de eerste vergadering die Richard Jager namens de tennisafdeling bijwoont. Daarnaast schuiven deze vergadering Stephan Jansen, namens de sponsorcommissie, en Hans Pieters, die het contact met de pachter onderhoudt, aan. Het Hoofdbestuur laat zich graag informeren door ‘specialisten’ die zich voor onze club inzetten. Dit zal wat het HB betreft steeds vaker gaan gebeuren.

Sponsorzaken

We kunnen en willen niet heen om de schok van het overlijden van Piet van Veen; hij is volgens Stefan tot zijn laatste snik actief geweest voor de sponsorcommissie. De sponsorcommissie bestaat nu uit vijf leden, de activiteiten van Piet zullen bij hen ondergebracht worden. Met het HB worden in deze vergadering zaken afgestemd als budget, facturering en tal van andere praktische zaken. Voor binding met de sponsors wil de commissie vier evenementen per jaar voor de sponsoren organiseren. De afgelopen maanden is met de hele commissie gekeken naar de afspraken die er met sponsors zijn. Daarbij bleek dat die niet altijd even duidelijk zijn. Daar is de afgelopen maanden veel op ingezet. Uit de toelichting van Stephan blijkt dat daarvoor veel werk is verzet. Voor de toekomst is er zorg over enkele grote sponsors die mogelijk stoppen of waarvan niet duidelijk is of ze doorgaan. Vandaar de oproep van Stephan om allemaal uit te kijken naar potentiele sponsors, groot en klein. Mochten er mensen zijn die de commissie willen versterken, meldt dat dan bij Stephan, zijn medecommissieleden of bij het HB.

 

Pachtovereenkomst

Met Hans Pieters wordt van gedachten gewisseld over de pachtovereenkomst die de Stichting met Emiel gesloten heeft. Samen met Emiel werkt hij er aan om tot duidelijke afspraken voor bijeenkomsten, evenementen en nieuwe initiatieven te komen. Alleen als we het samen doen hebben we er samen profijt van. Uit een rondgang bij vergelijkbare verenigingen blijkt dat de afspraken bij Hercules marktconform zijn. Er wordt nadrukkelijk nagedacht om met uitsluitend pinbetalingen te gaan werken. Wordt vervolgd.

 

Diversen

·        De dag na de vergadering zijn de Utrechtse sportprijzen uitgereikt; we grepen naast de prijs, maar het was goede Hercules promotie.

·        Het eerste badminton mixed team is kampioen geworden. Chapeau!

·        Er wordt een bijeenkomst voor alle bestuurders in de vereniging georganiseerd, met leuke sprekers. Daarmee willen we de verbinding en het begrip voor elkaar vergroten en natuurlijk slimme tips uitwisselen.

·        Roeland meldt dat de crickettraining is begonnen en dat serieuzer dan voorheen, met maar liefst twee begeleiders.

·        Richard Jager vertelt over de ontwikkelingen bij de tennisafdeling. Met bijna 600 leden gaat het goed, er is nog en kleine wachtlijst bij de jeugd voor tennisles. Er wordt nagedacht over een andere opzet voor de lessen om meer kinderen te kunnen binden.

·        Hamid geeft aan dat het goed gaat met zijn afdeling en dat het derde team nog volop in de race is voor het kampioenschap in de 1e klasse.

·        Frank laat weten dat men vanuit het project Gelijke Kansen Jeugdvoetbal serieus aan de gang gaat met een veilig sportklimaat.

 

Complexontwikkeling

Inmiddels is duidelijk dat komende zomer aan de Herculeskant van het sportpark het grote kunstgrasveld (veld 3) vervangen wordt door een kunstgrasveld met normale afmetingen én dat er een nieuw kunstgrasveld naast komt op de plek van het huidige natuurgrasveld 2. Tussen deze velden in komt er een cricketpitch. Dat is het goede nieuws. Wij hadden er op ingezet dat deze velden richting Sporting op zouden schuiven om zo in de toekomst optimaal gebruik te kunnen maken van de beschikbare vierkante meters op het sportpark. Dat heeft geen gehoor gekregen, niet bij de betrokken ambtenaren en blijkbaar ook niet bij de wethouder waarmee we indringend hebben gesproken. Onbegrijpelijk maar een feit. Het opschuiven van de velden zou volgens ons het plaatsen van een extra sporthal beter mogelijk maken. Op dit moment wordt gewerkt aan een plan B, Hercules geeft zich niet snel gewonnen!

Waarbij we ook kijken naar eigen mogelijkheden.

 

Sporten 55+ op woensdagochtend

Geïnspireerd door het bijwonen van de bijeenkomst de Toekomst van Sport en Bewegen is het idee ontstaan een open instuif voor (ongeorganiseerde) 55-plussers op de woensdagochtend te gaan organiseren.

 

Financiën

Medio maart zijn de jaarcijfers van 2018 (in concept) gereed. Afdelingspenningmeesters, budgethouders en kleding- en sponsorcommissies hebben nieuwe procedures voor de administratieve organisatie ontvangen, die zullen meer en sneller inzicht geven.Terug naar overzicht