Afscheid Jon Bolte

20.12.2017

Afscheid Jon Bolte

Maandag 18 december tijdens de Algemene Ledenvergadering  heeft Jon Bolte afscheid genomen als voorzitter van Hercules. Het was een bijzonder moment. Meer dan 60 jaar heeft Jon zijn sporen achter gelaten bij Hercules, zowel op het cricket- als voetbalveld maar ook achter verschillende bestuurstafel. Jon zei altijd "Hercules heeft mij veel gegeven, niet alleen sportief, maar er zijn ook vele langdurige vriendschappen ontstaan” Voor Jon was het dan ook vanzelfsprekend dat hij daarvoor iets teruggaf aan Hercules. Jon heeft vele functies bekleed en zijn laatste stap was dat hij 6 jaar geleden het voorzittersstokje overnam van Boudewijn van de Pols. Tijdens de ALV zijn vele mooie woorden gezegd. Door de KNVB werd Jon benoemd als lid van Verdienste en ook door het hoofdbestuur van Hercules werd Jon benoemd als lid van verdienste. We zijn Jon dankbaar voor de enorme inzet die hij al die jaren voor Hercules heeft getoond. Hij is een waardig persoon en een echte Herculaan.

Namens het hoofdbestuur

Fons Visser

 

 

          

 Terug naar overzicht