Uitnodiging ALV DD 18-12-2017

07.12.2017

AAN ALLE LEDEN VAN HERCULES!

 

Hierbij nodigen we alle leden uit om aanwezig te zijn bij de ALV van de USV Hercules op 18 december 2017. Aanvang van de vergadering is 20.00 uur. In deze vergadering zal onder meer de begroting van 2018 worden gepresenteerd. Voor degene die hierin zijn geïnteresseerd bestaat de mogelijkheid om op donderdag 14 december van 19.30 tot 20.00 uur hierover in gesprek te gaan met de penningmeester. Beide bijeenkomsten vinden plaats in het paviljoen. De agenda van de vergadering ziet er (voorlopig) als volgt uit:

 

1.       Opening en welkom door de voorzitter

2.       Mededelingen en ingekomen stukken

3.       Verslag ALV 20 juni 2017

4.       Jaarverslag 2017 secretaris

5.       Aanpassing huishoudelijk reglement

6.       Begroting 2018 (incl. contributievoorstel) + jaarplannen 2018

7.       Naar een rookvrij complex

8.       Uitreiking Charles Nicolaibeker

9.       Bestuurssamenstelling (verkiezing nieuwe voorzitter; benoeming Frank Beemer; herbenoeming Ad de Vries)

10.   Rondvraag

11.   Afsluiting

 

Toelichting:

 

 

Het Huishoudelijk regelement vindt U hier.

Het verslag van de vergadering van 20-06-2017 vindt u hier. 

Wat betreft punt 9 bestuurssamenstelling kunnen we mededelen dat we nog geen naam van een nieuwe voorzitter kunnen melden. Daarnaast is het hoofdbestuur op zoek naar bestuursleden die de portefeuille Communicatie en Complexbeheer op zich willen nemen.
Terug naar overzicht