Vertrouwenscontactpersonen bij USV Hercules

26.09.2017

Klacht, probleem of ongewenst gedrag? Neem contact op met onze vertrouwens contactpersoon!
 
 
Sporten betekent dat je op een veilige, gezonde en plezierige manier in beweging bent. Bij Hercules willen we er alles aan doen om te zorgen dat iedereen zich ook prettig voelt bij de club. Dat begint bij een veilige omgeving.
Het bestuur draagt de verantwoordelijkheid voor die veilige omgeving. Wij doen ons best de veiligheid en het speelplezier te garanderen. We letten daarbij niet alleen op de fysieke omgeving (gebouw, kleedkamers) maar ook en met name op de cultuur binnen de club.
 
 
Wees sportief en respectvol naar elkaar toe. Laat eenieder in zijn of haar waarde en laat verbaal of non-verbaal geweld achterwege. Natuurlijk spreekt het voor zich dat fysiek geweld, pesterijen en ongewenste intimiteiten absoluut niet horen bij onze vereniging. Zulke zaken passen niet binnen de club en we willen als bestuur actief een bijdrage leveren aan het voorkomen van ongewenst gedrag. Bovendien willen we juist de mensen die last hebben van ongewenst gedrag helpen.
 
Heb je vragen of vermoedens of wil je melding doen of heb je een klacht of wil je aangifte doen met betrekking tot ongewenst gedrag, dan kun je bij een van onze vertrouwenscontactpersoon terecht. Bij Hercules zijn Leidy en Ilse onze vertrouwenscontactpersonen Dit geldt niet alleen voor de leden, maar ook voor ouders, toeschouwers, enz.
 
Wij willen onze vertrouwenscontactpersonen graag aan jullie voorstellen, zodat jullie een beeld kunnen vormen van wie zij zijn.


 
 
 
Leidy heeft binnen Hercules gesport bij Sport voor Senioren, en haar pleegzoon voetbalt al jaren bij Hercules. Van huis uit is zij juriste, en na enige omzwervingen heeft zij sinds 2006 een gerenommeerde praktijk Psychosociale Jeugdhulpverlening in Utrecht Noordoost. Vanuit deze praktijk verzorgt zij ook Brugklastrainingen.
 
 
 Ilse is ongeveer 10 jaar lid van Hercules bij de afdeling tennis. Toen haar zoon op tennis ging heeft zij een aantal jaren in de jeugdcommissie gezeten. Ilse was vaak te vinden langs en op de baan. Daarnaast heeft ze tenniskampen georganiseerd voor de jeugd samen met wat oudere jeugdleden en Frank de trainer. Verder is ze voetbalcoach en trainer geweest bij de buren ( Sporting ‘70). Daarnaast is ze bij haar andere twee kinderen hockeycoach geweest op ‘Voordaan'. Op dit moment werkt ze als leerkracht op een Montessorischool. Daarvoor heeft ze 11 jaar als schoolmaatschappelijk werker gewerkt in Amsterdam bij de ‘SEZO'.

Leidy en Ilse zijn opgeleid als vertrouwenscontactpersoon en zullen met ingang van 1-7-2017 de functie als vertrouwenscontactpersoon voor USV Hercules op zich nemen. Bij problemen of vragen kun je Leidy (06-42978890) of Ilse (06-27129075) rechtstreeks bellen op aangeven nummer. Samen met hen besluit je welke vervolgstappen je wilt of kunt nemen. . Je kan ook mailen naar: vertrouwenscontact@usvhercules.nl
Natuurlijk hopen we dat niemand binnen onze club zich ongemakkelijk of ronduit onveilig voelt. Maar als dat wel zo is: blijf hier niet in je eentje mee rond lopen en neem contact op met ons of onze vertrouwenscontactpersoon.

Terug naar overzicht