Speech van onze voorzitter nav het 135 jarig jubileum

07.06.2017

Beste leden,

bij de jubileumviering van ons 135-jarig bestaan heeft onze algemeen voorzitter Jon Bolte de volgende speech gehouden tijdens de receptie voor genodigden.

Hartelijk welkom bij gelegenheid van de viering van het 135 jarig bestaan van de USV Hercules. Hercules is opgericht op 22 april 1882 door enkele gymnasiasten van het Stedelijk Gymnasium toen gevestigd aan het Janskerkhof waar nu de juridische faculteit is gehuisvest.

Aanvankelijk als cricketclub, daarna in 1889 ook als voetbalclub, in 1981 is de afdeling tennis opgericht, goalball is opgericht in 2002 en badminton in 2006. Thans is de USV een omnivereniging met zo circa 2800 leden die zich bezigen met de sporten zojuist genoemd.

Zelf ben ik in 1957 lid geworden van Hercules in de toen ongehoorzame periode en in de tijd van de verzuiling waartegen wij als jongelui ons hebben verzet. Diverse bestuursfuncties heb ik zowel bij Hercules als daarbuiten vervuld en thans vanaf 2011 bij Hercules in de functie van algemeen voorzitter van het hoofdbestuur. In die functie is mijn uitgangspunt dat een goed voorzitter niet behoort op te vallen doch er wel moet zijn als het nodig is (citaat van oud-voorzitter van Jaap van Praag van Ajax). Het hoofdbestuur bestaat verder uit de hoofdpenningmeester, de secretaris en de voorzitters van de diverse afdelingen versterkt met de portefeuillehouder sponsorzaken. Zondermeer kan gezegd worden dat wij een bloeiende vereniging zijn. De vereniging heeft een maatschappelijke verantwoordelijkheid, evenals ook andere verenigingen. Het feit dat Hercules zich manifesteert op amateurbasis, en dus niet op een professionele basis, siert de vereniging. In dat verband doet opgeld dat de jeugd de basis is voor het voortbestaan van de vereniging waarbij de prestatieve beoefening van de sport niet uit het oog mag worden verloren temeer niet om de jeugd te laten zien wat kan worden bereikt. De jeugd dient zijn intrede te doen in de maatschappij waarbij de sportbeoefening een wezenlijk element is.

Het goed leiden van een bedrijf met werknemers is op zich al moeilijk genoeg laat staan een vereniging of moet worden gezegd een sportbedrijf met vrijwilligers. Aan de vertegenwoordigers van de gemeente zou ik willen voorhouden wees gedachtig het feit dat de politiek een grote verantwoordelijkheid heeft om het belang van de sportbeoefening en met name door de jeugd voorop te stellen en daarvoor geld vrij te maken. Aan de politiek zowel op landelijk als op lokaal niveau zo ook aan de overkoepelende sportorganisaties zou ik willen zeggen: houd op met de berg regelgeving waarmee verenigingen worden geconfronteerd. Willen wij de aanwas van de jeugd opvangen dan heeft Hercules dringend behoefte aan een extra kunstgrasveld omdat dit veld de aanwas van nieuwe jeugdleden thans nog staande op de wachtlijst kan opvangen. Anders gezegd nee verkopen aan de jeugd is maatschappelijk onacceptabel in het geheel van uw en onze taak als vereniging om de jeugd een start te geven in hun maatschappelijke en sportieve ontwikkeling. Uw gemeente zal zich daardoor moeten leiden.

Wat alle clubs gemeen hebben is dat ze een tekort aan vrijwilligers hebben. Met één type vrijwilliger, zo zegt van Rietbergen in een ingezonden artikel, ben ik speciaal begaan en dat zijn de bestuurders van de clubs. Net als de neushoorn is dit een bedreigde diersoort, want om de een of andere reden vergeet iedereen dat ook zij vrijwilliger zijn. Er komt altijd commentaar. Want of je nu loodjes laat verkopen door leden, de contributie verhoogt of de schulden laat oplopen altijd staan de criticasters binnen en buiten de club klaar.

Tot slot.

Onze vereniging leeft met de inzet van velen waarvoor een grote dank op zijn plaats is.

Laten we trots zijn op een vereniging die zich reeds vanaf 1882 manifesteert in het zo mooie Utrecht.Terug naar overzicht