Tarievenbeleid wankelt

01.06.2017

Vanmiddag (01 juni 2017) vindt de behandeling plaats van het nieuwe Tarievenbeleid. Wij zijn het hier niet mee eens.
Voor ons betekent het nieuwe tarievenbeleid een jaarlijkse kostenstijging van rond de 30 a 40% terwijl de beleidsdoelstellingen niet worden gehaald.
De partijen GroenLinks, D’66, PvdA en Stadsbelang Utrecht zullen vanmiddag een motie indienen die erop neer komt dat het Tarievenbeleid terug naar de tekentafel gaat. Om het beleid zodanig aan te passen dat de doelen hiervan, (transparantie, efficiënter gebruik van sportaccommodaties en een verbetering voor sportend Utrecht), wél worden gehaald.
Wij steunen dit voorstel van harte. En blijven onverminderd bereid onze bijdrage te leveren aan het beter maken van sportend Utrecht.

Klik hier voor onze brief aan de Raad en het persbericht van Stadsbelang Utrecht
mede namens

Kampong Voetbal en USV Hercules                    

bestuur USV Hercules


bij vragen hierover kunt u contact opnemen met Leo Zwinkels, penningmeester Hoofdbestuur 06-53317346

Terug naar overzicht