Uitnodiging ALV d.d. 19 december 2016

20.11.2016

Beste leden,

 

Het bestuur van USV Hercules nodigt hierbij alle leden uit om aanwezig te zijn bij de algemene Ledenvergadering van 19 december 2016.

De aanvang van de vergadering is om 20.00 uur.

 

De agenda voor deze avond ziet er als volgt uit:

 

Agenda ALV USV Hercules 19 december 2016

 1. Opening en welkom door de voorzitter
 2. Mededelingen en ingekomen stukken
 3. Verslag ALV 13 juni 2016
 4. Bestuurssamenstelling
  - Ans Vlaar aftredend en herkiesbaar
  - Michiel Commandeur aftredend en niet herkiesbaar
 5. Terugblik 2016
 6. Jaarplan 2017
 7. Begroting 2017 en contributievoorstel
 8. Terugkoppeling financiële commissie
 9. Uitreiking Charles Nicolaibeker
 10. Rondvraag
 11. Sluiting

De penningmeester is om 19.30 aanwezig voor beantwoorden van vragen over de begroting

 Terug naar overzicht