Korte impressie ALV USV Hercules 14 december 2014

22.12.2015

Onder grote belangstelling werd de najaarsvergadering gehouden. Allereerst werd Reinier van de Vrie (voorzitter tennis) welkom geheten in het hoofdbestuur en werd Fons Visser (scheidend voorzitter tennis) benoemd als secretaris van het Hoofdbestuur. Daarna kwam de begroting 2016 aan de orde. In de toelichting van de penningmeester Leo Zwinkels werd aangegeven dat USV Hercules in de begroting 2016 te maken gaat krijgen met een negatief saldo en dat er dus harde maatregelen getroffen moeten worden om dat tekort weg te werken. Ondanks dit sombere verhaal werd de begroting door de ledenvergadering goedgekeurd. Tijdens de vergadering werd ook nog aandacht besteed aan de commissie Gedrag & Sportiviteit. Zij zullen plannen ontwikkelen om het sportieve gedrag in en rond de velden te verbeteren. Aan het eind van de vergadering werd de Charles Nicolaibeker uitgereikt aan Richard Jager voor zijn bijzondere bijdrage aan de vereniging. Helaas kon Richard zelf niet aanwezig zijn, dus dat zal op een ander moment nog gebeuren. De vergadering werd afgesloten met een kort woordje van Jon Bolte aan vier leden, namelijk Ad van Dort, André van Helden, Jan Jansen en Werner van Geelen. Jon dankte hen voor hun bijzondere bijdrage die zij de afgelopen jaren in het Hoofdbestuur hebben verricht voor Hercules.Terug naar overzicht