Noorhoff Almanak

In navolging van de beroemde Kleefstra almanak heeft Hercules nu een eigen cricketalmanak, dit jaar alweer voor de zesde keer gepubliceerd uitsluitend en exclusief op onze website.
Zoals gewoonlijk heeft Donald Noorhoff de maand september en oktober gebruikt om de cricketcijfers over het seizoen uit te werken. Hieronder worden o.a.de cijfers per team gepresenteerd. Daarnaast is er een tabel met de behaalde mijlpalen, een varia,
en nog enkele interessante ranglijsten(o.a. meeste wickets of vangen in een wedstrijd).