Uitnodiging najaarsvergadering 18 oktober 2019 

Beste leden en overige belangstellenden,

Bij deze zijn jullie van harte uitgenodigd voor de Najaarsvergadering, dit jaar op vrijdag 18 oktober om 20.00 uur in het paviljoen. De notulen van de vorige vergadering kunnen bij Marc Jarmuzewski (Jarmuszewski@brill.com) worden opgevraagd. 

Ook deze keer is er weer de mogelijkheid om van te voren (19.00 uur) aan te schuiven bij het inmiddels traditionele blauw-witte cricketersdiner voor € 5,00 per persoon. Mocht je van deze mogelijkheid gebruik willen maken, laat Marc dat dan uiterlijk woensdag 16 oktober 12.00 uur weten. Ook wil hij graag weten of je vegetarisch wenst te eten.

De agenda is als volgt:

1. Opening

2. Vaststelling van de agenda

3. Mededelingen en ingekomen stukken

4. Notulen vergadering 12 april 2019

5. Terugblik op het seizoen 2019

6. Jaarrekening 2019

7. Begroting 2020

8. Plannen voor het seizoen 2020

9. WVTTK

10. Rondvraag

11. Vaststelling Voorjaarsvergadering 2020

12. Sluiting 


Heren 1 verliest laatste wedstrijd en eindigt op de tweede plek

Helaas heeft Hercules 1 zijn laatste wedstrijd tegen directe concurrent Groen en Wit 2 verloren. Bij winst was Hercules kampioen geweest. Doordat Groen en Wit, verstrekt met spelers uit het eerste, zijn laatste 2 wedstrijden eenvoudig heeft gewonnen is Hercules op de tweede plaats geëindigd. 

Heren 2 heeft van zijn 15 wedstrijden maar 2 wedstrijden verloren en is bovenaan geëindigd. Proficiat!!

De wedstrijden van de Zami`s kenmerkten zich vooral door de gezelligheid voor, tijdens en na de wedstrijden. De resultaten waren wisselend, waarbij niet gezegd kan worden dat er individueel geen uitstekend score's te zien zijn, zowel met het bat als met de bal. 

Onder het kopje wedstrijdprogramma (klik hier) vindt u een verwijzing naar het volledige programma en alle resultaten (en individuele prestaties) van de teams van Hercules.