Vertrouwenscontactpersoon USV Hercules

Sportvereniging USV Hercules is een vereniging waar jong en oud elkaar op sportief gebied kunnen ontmoeten. USV Hercules streeft naar een veilige, sociale en respectvolle omgeving.
Binnen de vereniging wordt er alles aan gedaan om grensoverschrijdend gedrag te voorkomen. Denk aan pesten, discriminatie, seksueel overschrijdend gedrag, seksuele intimidatie, agressie en geweld.
Krijg je hier toch mee te maken, dan kun je dat het beste uitspreken. Het liefst tegen de persoon die het ongewenste gedrag laat zien. Helpt dat niet of durf je dit niet, vertel het dan aan iemand die je vertrouwt, thuis of op de club. Ook kun je, of je ouders, terecht bij de Vertrouwenscontactpersoon (VCP) van USV Hercules, bij wie je je verhaal kunt vertellen en vragen te stellen. Ook kan zij je helpen bij het vinden van de juiste weg om het ongewenste gedrag aan te pakken.

De Vertrouwenscontactpersoon op Hercules is:

llse Swank: tel.: 06-27129075
Ze is ook te bereiken onder het volgende
emailadres: vertrouwenscontact@usvhercules.nl

Vertrouwenspunt Sport

In samenspraak met de sportbonden heeft NOC*NSF een Vertrouwenspunt Sport opgezet. Alle sporters kunnen hier gebruik van maken. Net als hun omgeving: begeleiders, trainers, coaches, ouders, medische staf, teamgenoten, et cetera. Met deze service wordt de sport de sport een luisterend oor geboden en hulp:

  • met persoonlijke vragen, dilemma’s of meldingen die vertrouwelijk zijn. In een vertrouwelijk gesprek met een deskundig vertrouwenspersoon of adviseur bespreek je wat je dwars zit en welke stappen je zou kunnen zetten om het aan te pakken. Je houdt zelf de regie op wat er met je verhaal gedaan wordt.
  • voor het melden van misstanden waar iets mee gedaan moet worden. Deze meldingen leiden tot vervolgonderzoek, waarbij het mogelijk is dat dit onderzoek leidt tot sancties en / of maatregelen

Met dit Vertrouwenspunt Sport kan direct contact worden opgenomen. Dit kan op drie manieren:

Informatie hierover kunt u lezen via de link: https://www.youtube.com/user/nocnsf1

 

 Protocol Vertrouwenscontactpersoon (VCP) (zie website NOC*NSF)

 Functieomschrijving VCP (zie website NOC*NSF)

 

Vertrouwenscontactpersonen bij USV Hercules

 

Klacht, probleem of ongewenst gedrag? Neem contact op met onze vertrouwens contactpersoon!

Sporten betekent dat je op een veilige, gezonde en plezierige manier in beweging bent. Bij Hercules willen we er alles aan doen om te zorgen dat iedereen zich ook prettig voelt bij de club. Dat begint bij een veilige omgeving.

Het bestuur draagt de verantwoordelijkheid voor die veilige omgeving. Wij doen ons best de veiligheid en het speelplezier te garanderen. We letten daarbij niet alleen op de fysieke omgeving (gebouw, kleedkamers) maar ook en met name op de cultuur binnen de club.

Wees sportief en respectvol naar elkaar toe. Laat eenieder in zijn of haar waarde en laat verbaal of non-verbaal geweld achterwege. Natuurlijk spreekt het voor zich dat fysiek geweld, pesterijen en ongewenste intimiteiten absoluut niet horen bij onze vereniging. Zulke zaken passen niet binnen de club en we willen als bestuur actief een bijdrage leveren aan het voorkomen van ongewenst gedrag. Bovendien willen we juist de mensen die last hebben van ongewenst gedrag helpen.

Heb je vragen of vermoedens of wil je melding doen of heb je een klacht of wil je aangifte doen met betrekking tot ongewenst gedrag, dan kun je bij een van onze vertrouwenscontactpersoon terecht. Bij Hercules zijn Leidy en Ilse onze vertrouwenscontactpersonen Dit geldt niet alleen voor de leden, maar ook voor ouders, toeschouwers, enz.

 

Wij willen onze vertrouwenscontactpersonen graag aan jullie voorstellen, zodat jullie een beeld kunnen vormen van wie zij zijn.

 

 

 

Ilse is ongeveer 10 jaar lid van Hercules bij de afdeling tennis. Toen haar zoon op tennis ging heeft zij een aantal jaren in de jeugdcommissie gezeten. Ilse was vaak te vinden langs en op de baan. Daarnaast heeft ze tenniskampen georganiseerd voor de jeugd samen met wat oudere jeugdleden en Frank de trainer. Verder is ze voetbalcoach en trainer geweest bij de buren ( Sporting ‘70). Daarnaast is ze bij haar andere twee kinderen hockeycoach geweest op ‘Voordaan'. Op dit moment werkt ze als leerkracht op een Montessorischool. Daarvoor heeft ze 11 jaar als schoolmaatschappelijk werker gewerkt in Amsterdam bij de ‘SEZO'.

 

Leidy en Ilse zijn opgeleid als vertrouwenscontactpersoon en zullen met ingang van 1-7-2017 de functie als vertrouwenscontactpersoon voor USV Hercules op zich nemen. Bij problemen of vragen kun je Ilse (06-27129075) rechtstreeks bellen op aangeven nummer. Samen met hen besluit je welke vervolgstappen je wilt of kunt nemen. . Je kan ook mailen naar: vertrouwenscontact@usvhercules.nl

Natuurlijk hopen we dat niemand binnen onze club zich ongemakkelijk of ronduit onveilig voelt. Maar als dat wel zo is: blijf hier niet in je eentje mee rond lopen en neem contact op met ons of onze vertrouwenscontactpersoon.

 

 

 

Nieuws

Eerstkomende evenementen