Actieplan Sportiviteit

Zonder Respect Geen Voetbal

Gezamenlijk werken aan de speerpunten van USV Hercules

De vreselijke gebeurtenis in Almere bij SC Buitenboys was de aanleiding dat er op 12 december 2012 bij Hercules een speciale bijeenkomst werd gehouden. Gezamenlijk hebben de leden van Hercules stilgestaan bij dit verschrikkelijke incident, en met elkaar gesproken over ‘wat we kunnen doen om dit soort zaken te voorkomen’. Tijdens deze bijeenkomst zijn vele goede voorstellen gedaan (lees verder & klik hier) . Een aantal van deze voorstellen zijn inmiddels ook door de KNVB in haar actieplan opgenomen.

Vanuit het Veldvoetbalbestuur -en in overleg met de lettercoördinatoren- zijn vervolgens –kijkend naar alle voorstellen- een viertal speerpunten benoemd voor de komende tijd.

  • Stimuleren van voorbeeldgedrag door trainers, coaches en teamleiders
  • Opleiding, inzet en begeleiding van eigen scheidsrechters
  • Organiseren van teambijeenkomsten met ouders, aan het begin en tijdens het seizoen
  • Tonen en hebben van respect voor de tegenstander en scheidsrechter voor, tijdens en na de wedstrijd
Deze speerpunten willen we gezamenlijk met de leden verder uitwerken. Wij nodigen jullie dan ook uit om ons daarbij te helpen. Wil je helpen? Neem dan contact op met: Jurrie van Rooijen (jeugd.voetbal@usvhercules.nl) of Jan Fluit (organisatie.voetbal@usvhercules.nl).
 
Bij de uitwerking is het van belang dat we met elkaar komen tot concrete acties om deze speerpunten nader in te vullen. Uiteraard sluiten we daarbij aan op de maatregelen die de KNVB recent heeft aangekondigd (lees verder & klik hier voor het actieplan en hier voor de samenvatting). De invoering van de tijdstraf en de visuele controle van de spelerspas zijn twee maatregelen die direct voor de betrokkenen merkbaar zijn.
 
Hercules werkt ook samen met de Utrechtse verenigingen aan de verbetering van de sportiviteit. Deze activiteiten komen voort uit het voetbalconvenant dat alle Utrechtse verenigingen hebben gesloten.