Nieuws

Er zijn op dit moment geen nieuws items.

De laatste activiteiten van vorig seizoen waren:

Zondag 26 mei 2019 : HOT – toernooi (Hercules Open Team), 11.00 – 18.00 uur.
Woensdag 29 mei 2019: Eindfeest te Walden op het Domplein. Thema is Netflix and Chill.
Maandag 3 juni 2019 t/m maandag 26 augustus 2019 : Zomerbadminton op de maandagavonden voor Herculanen en andere Utrechtse badmintonverenigingen.
Woensdag 6 juni 2019 : afdelings - ALV, 20.00 uur.
Woensdag 12 juni 2019 t/m woensdag 28 augustus 2019 is er Zomerbadminton geweest op de woensdagavonden voor afdelingsleden.

Nieuws