Lid worden

We zijn een vereniging voor zowel recreanten als competitiespelers. Je kan altijd twee keer vrijblijvend op de woensdagavond meespelen en -trainen en de sfeer proeven. Neem hiervoor contact op via info.badminton@usvhercules.nl. Bij de senioren is er op dit moment een wachtlijst.

Bij de jeugd is er direct plek voor nieuwe leden. Ook zij zijn van harte welkom en kunnen zonder afspraak een keer langskomen op de zaterdagmiddag. Als je nog geen badminton racket hebt, is er een leenracket beschikbaar.
 

Contributie


Klik op de volgende link voor een overzicht van de contributies: contributieoverzicht


Het seizoen start in september en duurt tot en met mei. Bij inschrijving gedurende het seizoen wordt de contributie naar rato berekend, afgerond op hele kalendermaanden. Het inschrijfgeld dient wel altijd volledig te worden betaald.

Wil je lid worden, vul dan het inschrijformulier in!


De tarieven voor contributie en inschrijfgeld worden aan het einde van elk kalenderjaar bepaald door het Hoofdbestuur van USV Hercules. De badmintonafdeling zal deze tarieven overnemen.

U-pas
Leden met een U-pas kunnen een korting krijgen op de contributie. Voor senioren bedraagt de korting 120 euro voor inwoners van de stad Utrecht en 100 euro voor anderen. Voor jeugdleden geldt een persoonlijk budget per U-pas, dat desgewenst volledig gebruikt kan worden voor het betalen van de contributie. Verrekening van de korting met de U-pas gebeurt door de centrale ledenadministratie.

Korting
Hercules is een omni-vereniging met afdelingen voor tennis, veldvoetbal, futsal (zaalvoetbal), badminton, goalball en cricket. Het is dus heel goed mogelijk om aan meerdere sporten deel te nemen. De vereniging wil dit graag stimuleren. Bij meerdere sporten krijgen junioren € 55,- en senioren € 75,- korting.
 

Gegevens wijzigen/opzeggen

Wil je je gegevens wijzigen of je lidmaatschap opzeggen. Dat kan via e-Captain met de volgende link: gegevens wijzigen/opzeggen