Extra ALV USV Hercules

01 sep 2020 (19.30 - 21.30 uur)

Op dinsdag 1 september zal er een extra ALV worden gehouden, zoals besproken in de afgelopen ALV van 7 juli. De agenda zal uitsluitend bestaan uit de wijziging van de statuten.
 
Als u aanwezig wilt zijn, dan kunt u zich opgeven via het volgende e-mailadres (secretaris.hb@usvhercules.nl). U ontvangt dan informatie over de wijze waarop de ALV wordt gehouden.

 

1 Aan artikel 8 van de statuten wordt een vierde lid toegevoegd woordelijk luidende als volgt:

"4.     Het hoofdbestuur moet in meerderheid bestaan uit:

a.      personen die direct noch indirect financiering verstrekken aan de vereniging en/of de entiteit die de voetbalspelers van de vereniging contracteert, behoudens voor zover toegestaan bij of krachtens het op de vereniging van toepassing zijnde KNVB Licentiereglement;

b.      personen die direct noch indirect gelieerd zijn aan een partij die financiering verstrekt aan de vereniging en/of de entiteit die de voetbalspelers van de vereniging contracteert, behoudens voor zover toegestaan bij of krachtens het op de vereniging van toepassing zijnde KNVB Licentiereglement.”

2 De leden 4 tot en met 14 van artikel 8 vaan de statuten worden vernummerd tot leden 5 tot en met 15.

Contactpersoon
Fons Visserterug naar overzicht