ALV USV Hercules

18 jun 2018 (19.30 - 22.00 uur)

Beste leden, 

Het bestuur van USV Hercules nodigt hierbij alvast alle leden uit om aanwezig te zijn bij de algemene Ledenvergadering van 18 juni 2018.  

De aanvang van de vergadering is om 20.00 uur. 

Agenda ALV 18 juni 2018

1.       Opening

2.       Mededelingen en ingekomen stukken

3.       Verslag ALV 18 december 2017 *

4.       Financiële zaken
- jaarrekening 2017 (toelichting penningmeester)
- verslag kascommissie
- vaststelling en goedkeuring jaarrekening 2017
- decharge penningmeester en Hoofdbestuur

5.       Samenstelling HB
- Aftredend: Leo Zwinkels (penningmeester);  Harry Wijdeveld (sponsorzaken)
- Aantredend: Arnold Wagemakers (communicatie)
- Invulling openstaande vacatures
- te ondernemen acties

6.       Complexontwikkeling (toelichting Frank Beemer)

7.       Contributievoorstel VVB voor seniorenspelers onder de 23 jaar (toelichting Frank Beemer)

8.       Rondvraag

9.       Afsluiting

 

*Het verslag van de ALV van 18 december wordt niet digitaal verspreid en ligt ter inzage in het paviljoen vanaf donderdag 18 juni

De penningmeester is op donderdag 14 juni a.s. van 19.30 tot 20.00 uur in het paviljoen aanwezig voor de mogelijkheid tot inzage van en het stellen van vragen over de jaarrekening van 2017. 

  .
 
Voor het jaarverslag van 2017 klik hier.
 
Voor het jaarverslag van 2016 klik hier.

Contactpersoon
F. Visserterug naar overzicht