Algemene leden vergadering USV Hercules

17 dec 2019 (20.00 - 22.30 uur)

Met genoegen nodigt het Hoofdbestuur u langs deze weg uit voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering op dinsdag 17 december om 20.00 uur in ons paviljoen.

De agenda is als volgt:

  • Opening
  • Mededelingen
  • Bestuurssamenstelling
  • Terugblik 2019
  • Begroting 2020 en contributievoorstel
  • Werkzaamheden financiële commissie
  • Complexontwikkeling
  • Uitreiking Charles Nicolaibeker
  • Verslag ALV 17 juni 2019
  • Rondvraag
Wij stellen uw aanwezigheid en inbreng zeer op prijs.

 

Arnold Wagemakers, secretaris Hoofdbestuur

Contactpersoon
Arnold Wagemakersterug naar overzicht